fbpx Skip to content

TTIP-aktivist Kenneth Haar modtager årets træskopris

Det var med stående bifald, at Kenneth Haar fra den EU-kritiske tænketank Corporate Europe Observatory i dag modtog Folkebevægelsens traditionsrige træskopris på bevægelsens landsmøde i Gladsaxe.

TTIP-forhandlingerne er et angreb, der på radikal vis forrykker forholdet mellem marked og demokrati.
Kenneth Haar

Siden forhandlingernes begyndelse i 2013 har Kenneth Haar spillet en helt central rolle i opbyggelsen af den internationale og danske Stop TTIP-bevægelse. Bevægelsen støttes af 3,4 millioner europæere, der har underskrevet et krav om at stoppe TTIP forhandlingerne.

”TTIP-forhandlingerne er et angreb, der på radikal vis forrykker forholdet mellem marked og demokrati. Det er en aftale, som skal gøre det lettere for de store virksomheder at operere transnationalt på bekostning af almindelige menneskers velfærd. Derfor er det så afgørende, at Folkebevægelsen og mange andre fortsat arbejder for at sætte et stop for forhandlingerne” sagde Kenneth Haar i sin takketale.

Prisen blev overrakt af Folkebevægelsens MEP, Rina Ronja Kari.

”Takket være Kenneth Haar og stop TTIP-bevægelsens arbejde er forhandlingerne kommet øverst på den offentlige dagsorden i en lang række EU-lande. Det er på trods af, at forhandlingerne foregår bag lukkede døre og ofte er meget komplicerede. Alligevel er det lykkedes Kenneth at grave sig frem til indsigt i forhandlingerne og sikre, at TTIP er blevet et omdiskuteret emne i offentligheden, som har skabt stor forargelse og protest,” sagde hun.

Kenneth Haar arbejder til dagligt som researcher og kampagnemedarbejder for NGO’en Corporate Europe Observatory, som er baseret i Bruxelles, og som arbejder for at tilbagerulle de multinationale virksomheders særinteresser og store indflydelse på EU-lovgivningen ”“ herunder frihandelsaftaler som TTIP.

Kenneth Haar har igennem mange år været en central figur i kampen mod et kapitalens Europa. Han har blandt andet arbejdet intenst mod EU’s nedskæringspolitik og deregulering af finansmarkederne. Han har desuden været med til at arrangere Europæisk Socialt Forum, Alter Summit og mange andre europæiske bevægelser.

Haar kvitterede på landsmødet for prisen med et oplæg om TTIP og dens konsekvenser for demokrati og velfærd.

”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“

Fakta: Træskoprisen

Folkebevægelsen mod EU uddeler hvert år på sit landsmøde den såkaldte træskopris. Prisen uddeles til en international og en dansk modtager. I år gik den internationale træskopris til Kelvin Hopkins fra den britiske nej-bevægelse Labour Leave.

Træskoene symboliserer evnen til at stå fast, og prisen gives til en dansk og en international modtager, som har stået særlig fast på EU-modstanden i det forgangne år.

Prisen er blevet uddelt siden 1986, og har således sit 30. jubilæumsår i år.

Back To Top