fbpx Skip to content

Tysk dom om EU-traktater 12. september

Eurolandenes såkaldte ESM-traktat – traktaten om den Europæiske Stabilitets Mekanisme – skulle være trådt i kraft 1. juli. Men kun 13 af de 17 eurolande har ratificeret. Og selvom det tyske parlament har godkendt ratificeringen, er der ikke givet endeligt grønt lys fra tysk side endnu.

Den tyske forfatningsdomstol behandler nemlig en sag anlagt af en bred skare af borgere, der mener, at ESM-traktaten og euro-traktaten – EUs såkaldte finanspagt – er i strid med den tyske forfatning og almindelige lovgivning. Da domstolen behandlede sagen tirsdag i sidste uge, pressede den tyske regering på for en hurtig blåstempling. Men dommerne sage, at de behøvede mere tid. Mandag i denne uge meddelte den tyske fofatningsdomstol så, at der først vil falde dom i sagen den 12. september. Dommerne har brug for god tid til grundig behandling især fordi dommen kan få vidtrækkende konskvenser.

Så indtil videre må ESM-traktaten holde stille for gult lys og vente på om det bliver rødt eller grønt. ESM og finanspagten er først endeligt godkendt, når den tyske præsident underskriver. Og det gør han ikke før dommen ligger.

Back To Top