fbpx Skip to content

Tyske faglige: EU væk fra overenskomster

FAGLIGT.EU: [uddrag] De senere års indgreb i lønforhold i kriselande må stoppe. Den sociale dimension i EU og ikke mindst eurozonen må styrkes, finder den tyske faglige landsorganisation, DGB. Der må være retlig garanti for, at der ikke sker indgreb i kollektive overenskomster og forhandlinger.

”En bekræftelse af, at fastsættelsen af lønninger er et nationalt anliggende for de sociale parter og finder sted efter de nationale sædvaner og de nationale systemer på arbejdsmarkedet,” hedder det i et oplæg fra DGB om det, der kan læres af krisen i EU. Læren er, at den sociale og demokratiske dimension må have lige så stor betydning som den økonomiske og monetære union.

”De enorme økonomiske, sociale og politiske omkostninger af håndteringen af krisen kan ikke længere ignoreres. En radikal ændring af politikken er nødvendig for at få Europa tilbage på en stabil kurs,” hedder det i oplægget.

DGB erkender, at der er problemer med konkurrenceevnen i EU og problemer med investeringer, skatter, og at inflationen må holdes nede. Men samtidig med, at politikken tager hensyn til de forhold, må den også reducere sociale uligheder. Arbejdsløshed og fattigdom må bekæmpes samtidig med, at folk får bedre mulighed for at uddanne sig. Sociale nedskæringer må stoppe så hurtigt som muligt.

I et andet oplæg om investeringer i fremtiden hedder det samtidig, at EU må investere sig ud af krisen. Som Europa fik skub i økonomien gennem en særlig Marshall-plan efter 2. verdenskrig, må der en ny plan til i dag. 260 milliarder euro (1.950 milliarder kroner) må årligt investeres. Det svarer til to procent af hele EU’s BNP eller knap det dobbelte af hele EU’s budget.

DGB mener, at pengene er der, men gemmer sig i blandt andet pensionsselskaber og forsikringsselskaber. I stedet for at købe passive værdipapirer, må de investere i grøn vækst, sygehuse, skoler osv. Energiinvesteringer for 150 milliarder euro om året ville på længere sigt give gevinster på 300 milliarder euro om året, vurderer DGB.

(…)

Læs mere på LO & FTFs EU-portal – klik her!

Back To Top