fbpx Skip to content

Uenighed forud for topmøde

Uenigheden mellem Tyskland og Frankrig er efter sigende så stor, at der er opstået et behov for et ekstra topmøde. Detaljerne er fortrolige, men det er angiveligt uenighed om størrelsen på EU’s redningspakke, EFSF, der skiller de to største økonomier i eurozonen.

Pakken er i øjeblikket på 440 milliarder euro, men der er planer om, at opjustere summen til 2000 milliarder euro. Det er Tyskland, der presser på for at opjustere redningspakken til 2000 milliarder euro, mens Frankrig trækker i den anden retning og hellere ser en mindre opjustering.

På det økonomiske område skal EU-lederne også blive enige om en nedskrivning af Grækenlands gæld og en rekapitalisering af bankerne, så de kan modstå tabet ved nedskrivningen.

På den politiske dagsorden skal det besluttes, hvorvidt eurolandene skal have egne topmøder, formand og sekretariat. Samtidig presser Tyskland på for at få en traktatændring, der giver EU større kontrol med de enkelte landes finanspolitikker. Det er uklart, om ændringen skal gælde hele EU eller kun eurolandene.

Det forventes stadig, at topmødet søndag vil udstikke de overordnede linjer for EU’s krisestrategi.

Back To Top