fbpx Skip to content

Ulige fordeling af midler til folkeafstemning

Regeringen fremlægger på mandag et forslag til fordeling af midler til debat og oplysning om folkeafstemningen om retsforbeholdet.

Der er lagt op til at fordele i alt 20,8 mio. kr. Heraf skal 2,5 mio. kr. gå til nej-siden, herunder Folkebevægelsen mod EU. Derudover bliver 10 mio. kr. fordelt til forskellige projekter, dog uden at der tages hensyn til en balance mellem ja og nej.

Resten af pengene går til ja-siden og til ministeriernes oplysningskampagner.
Ved patentdomstolsafstemningen sidste år var der en klar favorisering af ja-siden både i fordeling af projektpengene og i ministeriernes oplysningskampagner. Og der er derfor god grund til at være bekymrede over den forslåede fordeling.

I Folkebevægelsen mod EU har vi tidligere foreslået, at offentlige oplysningskampagner bør tilrettelægges sådan, at begge sider for stillet samme plads til rådighed i f.eks. en husstandsomdelt avis. Det er nemlig yderst vanskeligt at forestille sig objektiv oplysning om et emne som retsforbeholdet.

Læs mere om fordelingen hos Jyllands-Posten.

Tilskud til Folkebevægelsens kampagne kan gives via Mobilepay på 50155374 eller via funktionen Støt os.

Back To Top