fbpx Skip to content

Unødvendige EU-udbud koster mange millioner

Nyhedsbrevet Momentum, som udgives af Kommunernes Landsforening, oplyser, at kun 13 pct. af kommunerne og regionerne har skrevet kontrakt med en udenlandsk leverandør indenfor de sidste fem år. Generelt oplever kommunerne og regionerne meget lidt udenlandsk interesse for opgaverne, som ifølge EU’s regler skal udbydes. 94 pct. af de udspurgte i Momentums rundspørge i kommuner og regioner mener, at EU’s udbudsregler er for bureaukratiske og kræver for meget administrativt arbejde. Kommuner bruger gennemsnitligt omkring 250 arbejdstimer på et udbud samt et femcifret beløb på eksterne konsulenter og advokater.

– Med andre ord spilder kommuner og regioner hvert år et trecifret millionbeløb på unødige EU-udbud. Det er tåbeligt, når man for eksempel i Skagen er tvunget til at indhente tilbud fra alle 27 EU-lande for at få bygget et offentligt toilet. De offentlige myndigheder bør frigøres fra det rigide EU-krav og frit kunne vælge om en opgave skal udbydes i lokalt, nationalt, nordisk, europæisk eller internationalt regi, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU og byrådsmedlem for Det radikale Venstre.


Læs artiklen i Momentumklik her!

Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt:
Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, ditte@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top