fbpx Skip to content

Vi elsker Europa, men ikke EU

Morten Østergaard og Morten Helveg Petersen nævner i en kronik den 25. april mange af de udfordringer, som vi står overfor i Danmark, Europa og verden. Vi er meget enige med dem i, at der skal kæmpes for demokratiet, internationalt samarbejde, en grønnere verden og hjælp til mennesker i nød, men vi er også totalt uenige med dem i at EU er et godt redskab i denne kamp.

Vi ser hellere, at Danmark frigør sig fra EU, genindtræder i EFTA og styrker det nordiske samarbejde. Vi er helt uforstående over for Østergaards og Helveg Petersens ønske om at afskaffe de danske forbehold i EU.

Forbeholdene sikrer netop, at vi har et stærkere demokrati i Danmark og inden for områder der er væsentlige for selvstændige stater: forsvar, valuta, retspolitik og unionsborgskab. En afskaffelse af vores forbehold vil bringe Danmark tættere på at blive til en delstat i den EU-stat, der er under udvikling. Det kan vi aldrig støtte.

Unionsborgerskabsforbeholdet er dog blevet underløbet, og vi ønsker, at det får et reelt indhold. Ligesom vi kræver respekt for de øvrige forbehold. Vi er varme tilhængere af internationalt samarbejde, men målet må være at samarbejde internationalt uden, at vores demokrati og vigtige værdier svigtes.

I EU kan ingen folkevalgt politiker stille lovforslag. EU-kommissionen har nemlig monopol på at stille lovforslag. Det burde enhver demokrat vende sig imod. Derudover har EU et mål om ”en stadig snævrere union”. Det betyder en konstant centralisering af magt inden for EU.

EU-kommissionen har f.eks. foreslået, at vetoretten skal væk på skatteområdet, på arbejdsmarkedsområdet og inden for udenrigspolitikken. Derudover støtter EU-kommissionen, den tyske kansler og franske præsident, at EU får en egen hær.

Dette er den forkerte vej for Danmark.

Morten Østergaard og Morten Helveg Petersen kan åbenbart heller ikke få EU nok og ligesom EU-toppen sammenblander de Europa med EU.

Sammenblandingen af Europa og EU er egnet til at så forvirring hos vælgerne: Hvem kan være modstander af Europa? ”Vi er jo europæere!”

Hvis man dernæst sætter lighedstegn mellem Europa og EU, giver det sig selv at man ikke kan være modstander af EU. Men det er altså et helt igennem falsk oplæg d’herrer Østergaard og Helveg kommer med. Folket i EU-landene står ved en korsvej: Skal de fortsat finde sig i at være underlagt en udemokratisk union eller skal de kaste lænkerne og vælge friheden.

For os er valget ikke svært.

Vores mål er, at Danmark skal genindtræde i EFTA og styrke det nordiske samarbejde. Et tættere nordisk samarbejde vil ikke kun være godt for de nordiske lande. Det vil også være godt for verden. Norden har en tradition for at kæmpe for folkeretten, fred, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

EU’s udvikling i retning af en ny supermagt kan derimod ende med at gøre mere skade end gavn. Canada klarer sig fint uden at være en del af USA. Norden kan blive til et Canada i Europa. Vi kan være venner med naboen i syd, og samtidigt have et bedre demokrati, bedre velfærdsregler, en grønnere politik og en fredeligere tilgang til verden.

Vi elsker Europa, men ikke EU!

Af Lave K. Broch og Hedvig Vestergaard, kandidater til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og mangeårige medlemmer af Radikale Venstre.

Back To Top