fbpx Skip to content

1) “Vi ryger ud af Europol”

Europol er EU’s politienhed med over 900 ansatte og et årligt budget på omtrent 84 millioner euro. Europol arbejder tæt sammen med de retshåndhævende myndigheder i EU-landene. Men Europol samarbejder også tæt sammen med lande uden for EU som fx. Albanien, Serbien, Australien, Canada, USA, Columbia og Norge i bestræbelserne på at bekæmpe grov international kriminalitet og terrorisme.

Danmark har hidtil samarbejdet mellemstatsligt med Europol, men nu står Europol til at overgå til et overstatsligt samarbejde. Hvis et flertal i det danske folketing ønsker at Danmark skal fortsætte i Europol, kan Danmark ligesom Norge anmode om en tæt tilknytning til Europol.

Det er svært at forestille sig, at EU vil stå i vejen for at Danmark deltager i jagten på kriminelle. De andre medlemslande har brug for at samarbejde med Danmark, ligesom Danmark har brug for at samarbejde med andre lande om grænseoverskridende kriminalitet.

Derudover skal man huske, at forbryderne ikke stopper ved EU’s grænser. Der foregår således også vigtigt samarbejde og udveksling af oplysninger internationalt ved hjælp af en række internationale konventioner f.eks. via Interpol og i nordisk
regi.

Back To Top