fbpx Skip to content

1000 nye støtter af Lissabon-sagen siden nytår

“Du lagde måske mærke til, at dronningen omtalte EU i nytårstalen og at statsministeren fulgte dronningen op i sin nytårstale? Men de ”glemte” at fortælle os, at inden længe i 2013 afgøres der i Højesteret en EU-sag, der har ”indgribende betydning for den danske befolkning i almindelighed”! Har de ansvarlige politikere overtrådt Grundloven for at give EU meget, meget mere politisk magt med den sidste, store EU-traktat (Lissabon-traktaten)?”

Sådan lød nytårsbudskabet fra Johannes Steenbuch, Thorkil Sohn, Annelise Ebbe, Ole Krarup og Helge Rørtoft-Madsen fra styrelsen i Folkeafstemningskomite2010. Komiteen bakker op om sagsøgerne i retssagen, som søger såkaldte biintervenienter.

“Du kan vise din interesse for denne vigtige sag for alle ved at skrive dig på listen over mennesker bag den såkaldte ”intervention” i Højesteret. Så er du med til at støtte professor Ole Krarups forsvar i Højesteret for sagsøgernes synspunkter
og hele befolkningens demokratiske interesse. Det er let at komme med på listen og koster intet.

Du skal blot udfylde kuponen på www.skrivunder.net/lissabonsagen
Send denne opfordring videre til andre og besøg os på www.facebook.com/lissabonsagen

Gør det helst i dag! Jo flere vi bli´r, jo bedre! Sagen kommer for i Højesteret 21. og 22. januar.”

1000 har allerede – mindst 500 flere søges!

På kun 8 dage efter nytår har lidt over 1000 personer meldt sig på listen over “intervenienter”. Det viser stor interesse blandt folk. Før nytår havde omkring 500 tidligere tilmeldt sig. Ialt har 1000 mennesker altså nu tilmeldt sig på www.skrivunder.net/lissabonsagen og via Facebook.

“Sammen med Folkeafstemningskomite2010s medlemmer er vi nu oppe på ca. 1300 intervenienter. Målet er at nå mindt 2000 personer senest den 18. januar. Det skulle kunne nås, og du kan gøre dit til, at vi når det. Fortsæt med at bruge Facebook eller mailen til at sende besked rundt til folk, du kender, om sagen og kampagnen for at vi kan nå at blive mindst 2000 intervenienter”, lyder opfordringen fra styrelsen i Folkeafstemningskomite2010.

– Enhver som ”har en retlig interesse i udfaldet af en sag, kan indtræde i sagen til støtte for en af parterne”, står der i retsplejelovens § 252. I medfør heraf har Højesteret tiltrådt, at Folkeafstemningskomité2010 deltager i domsforhandlingen 21. og 22. januar som ”intervenient” til støtte for appellanterne, forklarer Ole Krarup.
– At komitéen indtræder i sagen betyder, at talsmanden for komitéen har taleret i. Højesteret på komitémedlemmernes vegne. Vi har således mulighed for at uddybe, supplere og perspektivere Karen Dyekjærs procedure ”“ og dermed dokumentere den udbredte modstand mod lovgivernes forsøg på at skjule Lissabon-traktatens afmontering af vitale dele af dansk folkestyre.

Back To Top