fbpx skip to Main Content

Fælles demo i Bruxelles mod social dumping

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] For første gang samles arbejdere fra hele Europa til en fælles demonstration mod social dumping i gaderne omkring EU’s hovedkvarter i Bruxelles. Det er den europæiske sammenslutning af bygnings- og træarbejdere, EFBWW som står bag manifestationen. En række danske bygningsarbejderforbund et tilsluttet sammenslutningen.

Siden østudvidelsen har især de skandinaviske fagbevægelser haft hænderne fulde med at forhindre at udstationerede kolleger fra Østeuropa arbejdede på dumping vilkår, men nu forsøger EFBWW at kalde til fælles kamp mod social dumping, som foregår i hele EU. F.eks. er problemer med underbetalte chauffører fra østeuropa udbredt i hele EU, også på slagterierne i EU er der udbredt brug af såkaldte kolonnearbejdere fra Østeuropa.

Demonstrationen er et led i en kampagne mod social dumping, hvor sammenslutningen kræver stop for social dumping i EU.
– Vi har brug for anstændig forebyggelse, behørig kontrol og effektive sanktioner, lyder kravet fra EFBWW. Som forlanger at det såkaldte håndhævelsesdirektiv om udstationering skal ”fuldstændigt eliminere socialt bedrageri, falske selvstændige og postkasseselskaber.” Samtidig bør det sikre lige vilkår, lige rettigheder og lige løn for lige arbejde, mener den faglige sammenslutning.

(…)

Læs mere hos…
Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!
Kampagnen Stop social dumping – klik her!

Back To Top