fbpx Skip to content

20 radikale opfordrer til traktat-afstemning

20 medlemmer af Det radikale Venstre har skrevet et åbent brev til partiets hovedbestyrelse og folketingsgruppe med en opfordring om at respektere det nationale kompromis fra 1992 og leve op til partiets principprogram ved at sikre en folkeafstemning om euro-traktaten – EUs såkaldte finanspagt.

Det åbne brev er offentliggjort på Radikalt EU-kritisk Netværks hjemmeside og omtales i et debatindlæg i Berlingske af tre af de 20 brevskrivere: byrådsmedlem Ditte Staun samt Lave K- Broch og Jørgen Raffnsøe, som er talspersoner for netværket.

“Vi og de andre medforfattere af det åbne brev kan med stor undren konstatere, at Det Radikale Venstres officielle holdning, som den udtrykkes af folketingsgruppen, er at der ikke skal holdes folkeafstemning om Euro-traktaten. Dette på trods af, at det radikale principgrundlag både slår fast, at vi som parti netop støtter folkeafstemninger som et supplement til det repræsentative demokrati, og at vælgerne skal have mulighed for at tage initiativ til folkeafstemninger”, hedder det bl.a. i debatindlægget

De 20 radikale tilhængere af en traktat-afstemning er: * Bjørn Elmquist, tidl. MF * Bodil Hindsholm Hansen, medlem af RV * Ditte Staun, byrådsmedlem, udvalgsformand, Skive * Gunhild Bach Nielsen, tidl. fmd. Undervisnings- og kulturudvalg, Jammerbugt * Gustav Sieg Sørensen, HB-medlem, Thy * Hedvig Vestergaard, tidl. folketingskandidat, Svendborg-Langeland kredsen * Henrik Bolt-Jørgen, tidligere kredsformand i Thy * Ingolf Gribsholt, medlem af RV * Jens Due Vroldby, medlem af RV * Jørgen Harder, HB stedfortræder, Nordjyllands storkreds * Jørgen Raffnsøe, ordfører i Radikalt EU-kritisk Netværk * Lars Mollerup-Degn, medlem af RV * Lars Vestergaard, medlem af RV, København N * Lave Broch, ordfører i Radikalt EU-kritisk Netværk * Ole Bokelund, kommuneformand i Brønderslev * Preben Pedersen, tidl. rådmand, Aalborg * Shirley Harder Højbjerg, medlem af RV * Sven Skovmand, HB-medlem, tidl. MF * Thomas Baun, folketingskandidat, Thy-Mors * Åge Dahl, HB-medlem, tidl byrådsmedlem, Skive

Læs det åbne brev – klik her!
Læs debatindlægget i Berlingske – klik her!

Back To Top