fbpx Skip to content

Alarm: Faglige rettigheder under angreb i hele EU

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Den europæiske faglige sammenslutnings, EFS’ forskningsinstitut ETUI har undersøgt de arbejdsmarkedsreformer, som i kølvandet af krisen skyller hen over EU-landene. Reformerne har ført til mere ulighed og større utryghed i de fleste lande, konkluderer instituttet i ny rapport.
Kravet om reformer har lydt i årevis fra EU systemet, men under den økonomiske krise er kravene om ”mere fleksible arbejdsmarkeder” skærpet. Og EU spiller en direkte og aktiv rolle i undergravningen af de faglige rettigheder, i Grækenland, Irland og Portugal, viser rapporten.
Landene presses ikke bare til at reformere arbejdsmarkedspolitikken men også det sociale sikkerhedssystem (kortere dagpengeperioder, lavere ydelser, højere pensionsalder og beskæring af pensioner). Reformere er nu så massive, at de direkte truer den såkaldte ”europæiske sociale model,” konstaterer de to forskere fra ETUI.
Rapporten påpeger nogle generelle tendenser til deregulering af medlemslandenes arbejdsmarkeder og gennemgår udviklingen i 24 lande.
ETUI peger på, at reformerne i en række tilfælde er vedtaget uden demokratisk legitimitet og uden respekt for de nationale traditioner, i mange lande er reformerne vedtaget uden inddragelse af fagbevægelsen i beslutningerne, sådan som det ellers har været tradition.

(…)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top