fbpx Skip to content

BusinessEurope: “Vi har besluttet fuldstændig at afvise klimakampen”

BusinessEurope: “Vi har besluttet fuldstændig at afvise klimakampen”

NYT FRA EU-FRONTEN: EU’s førende industri-lobbyorganisation har besluttet at afvise CO2-reduktionsmålene. Denne udtalelse har sendt chokbølger gennem EU-kommissionen

Der har den seneste tid været en del snak i EU’s institutioner, om at øge målet for reduktionen i CO2. Flere undersøgelser viser nemlig, at EU halter langt efter den fastlagte reduktionsmålsætning.
Dette har dog vagt så stor vrede hos industri-lobbyorganisationen BusinessEurope, at organisationen, efter afholdelsen af det årlige ‘European Business Summit’, har besluttet fuldstændigt at afvise EU’s klimamål.

Ifølge generaldirektøren for BusinessEurope, Fillip de Bull, har EU-kommissionens fortsatte diskussion om og ændring i 2020-målene, skadet den europæiske industris konkurrenceevne, hvilket har fået organisationen til at kræve, at EU-kommissionen dropper 20-procents-reduktionsmålet. Derudover erklærede organisationen, at den ikke længere vil tale på vegne af firmaer, som arbejder for en klimavenlig dagsorden, og at disse firmaer vil blive ekskluderet fra organisationen.

Fillip de Bull udtaler følgende: “Europas position, som en leder i den globale økonomi er truet af virksomheder, der adopterer en klimavenlig praksis. Fokusset må være på konkurrenceevne og vækst på bekostning af andre hensyn”.

Beslutningen har sendt chokbølger gennem EU-kommissionen, hvor BusinessEurope længe har haft tætte bånd til beslutningstagerne. Det frygtes, at hvis Kommissionen følger kravene fra industrien, vil det betyde enden på alle ambitioner i EU’s ‘climate change’ -politik.

Back To Top