fbpx Skip to content
Foto: CSIRO / Wikimedia Commons

Blokerer handelsaftalen fra Helvede: Østrig giver EU modstand

Parlamentsmedlemmer i Østrig giver EU modstand ved at kræve, at den østrigske regering nedlægger veto mod EU's handelsaftale med Mercosur-landene. Østrigske politikere mener ikke, at handelsaftalen mellem EU og Mercosur-landene lever op til kravene fra Paris-aftalen. Dette har resulteret i, at alle partier i det østrigske parlament fra yderste højre…

EU-Mercosur: Handelsaftalen der fælder regnskoven og sender mennesker på flugt

En ny handelsaftale mellem EU og Mercosur-landene åbner det sydamerikanske marked for store tyske biler og sender flere tusind tons kød til EU’s indre marked. En af konsekvenserne er en mere intensiv fældning af regnskoven. Kommissionens rolle Efter 20 års forhandlinger har EU-Kommissionen underskrevet en handelsaftale med Mercosur-landene (Brasilien, Argentina,…

Greenpeace: EU-livline til kul kan afspore overgang til vedvarende energi

En ny vinterpakke udgivet af EU-Kommissionen i dag truer med at afspore bestræbelserne på at fremskynde implementeringen af vedvarende energi, samtidig med at tilskud til kulkraftværker forlænges indtil 2016, advarer Greenpeace. “Disse lovforslag er designet til forurenende elselskaber og ikke for de europæiske borgere. Ikke alene bremser Kommissionen overgangen til…

Mens vi venter på resultatet af COP 21

Beslutningstagere fra hele verden er i disse dage samlet i Paris til FN's klimakonference for at lave en ny international klimaaftale, som skal sikre, at udledningen af drivhusgasser ikke får temperaturen til at stige mere end FN's smertegrænse på 2 grader. EU har lovet at gøre en ambitiøs indsats både…

NGO’ere: EU’s klimamål er svage og utilstrækkelige

Klimaministre fra alle EU-lande blev i slutningen af sidste uge enige om en forhandlingsposition, som sigter mod en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40% i 2030 og på 50% i 2050 sammenlignet med 1990. Den position får ikke mange rosende ord med på vejen af klimaorganisationer. Greenpeace kalder for…

Folkebevægelsen stemmer for miljøet

”Med Morten Messerschmidt som undtagelse har alle nuværende danske medlemmer af Europa-Parlamentet bakket op om ambitiøse og bindende klima- og energimål for EU i 2030. Men ser man nærmere på, hvordan de faktisk har stemt inden for klima- og energiområdet, bliver billedet mere grumset”, skriver dagbladet Information i dag. Avisen…

Debuttale angriber EUs klimapolitik

28-årige Rina Ronja Kari starter lige på og hårdt, når hun i dag tager fat på første arbejdsdag som den danske EU-modstands repræsentant i EU-parlamentet, hvor hun i dag går på talerstolen i forbindelse med stemmeforklaring omkring afstemning om Kommisionens forslag til klimaplaner. "EU-Kommissionens og klimakommissær Connie Hedegaards klimaplan og…

EU’s klimapolitik: Kul, atomenergi og biobrændstof

EU-Kommissionen har i dag foreslået 40 pct. CO2-reduktion og bindende EU-mål på 27 pct. vedvarende energi i ny klimaplan for 2030. Folkebevægelsen mod EU's spidskandidat og kommende MEP, Rina Ronja Kari, siger: - Klimakommissær Connie Hedegaard har intet at være stolt over. Det nye mål for vedvarende energi i 2030…

EU-forbrug skader regnskove

U-LANDSNYT.DK: [uddrag] En undersøgelse foretaget af Det Internationale Institut for Bæredygtig Udvikling (IISD) for miljøorganisationen Friends of the Earth Europe viser, at EU-landenes bilister bliver tvunget til at fylde deres tanke med stigende mængder af palmeolie, når forbruget af det kontroversielle biobrændstof forventes at stige yderligere. Ifølge oplysningerne er forbruget…

EU fremmer fossil brændstof

Olie og gas er såkaldte fossile energikilder, som har en skadelig effekt på klimaet og miljøet. Derfor har regeringen besluttet, at olie-og naturgas fyr fra i år ikke må installeres i nybyggeri. Og fra 2016 gælder forbuddet også mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger i områder, der har adgang…

Back To Top