fbpx Skip to content

Danmark bør bryde med EUs udenrigspolitik

Bragt i Frederiksborg Amts Avis / Dagbladet Roskilde, Ringsted og Køge


Af Bjørn Elmquist, tidl. radikal MF, Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU og Jørgen Raffnsøe og Lave K. Broch, ordførere for Radikalt EU-kritisk Netværk

De folkelige oprør i Tunesien og Egypten har udstillet EU’s udenrigspolitik.
Unionen har alt for længe støttet diktatorer og udemokratiske regimer. Desværre er denne EU-politik ikke isoleret til disse to lande. EU’s udenrigspolitik sætter ofte værdier om fred, menneskerettigheder og demokrati i anden række. Men er det i Danmarks interesse, at vi skal tale med én stemme unionen, også selvom EU går imod de ting, som vi selv tror på? Danmarks regering burde i stedet undersøge mulighederne for at koordinere udenrigspolitikken med de andre nordiske lande.
I Norden er der ikke samme risiko for, at vi bliver halehæng til store stater og dermed inddraget i en skadelig udenrigspolitik.
Der er desværre alt for mange eksempler på, at unionens udenrigspolitik er gået i forkert retning. Det gælder f. eks., dengang EU anerkendte Kroatien på trods af advarsler fra FN. FN frygtede krig i Bosnien-Hercegovina, hvis Kroatien blev anerkendt uden, at der var mindretalsbeskyttelse for det serbiske mindretal. Men EU ignorerede advarslerne, og det gik netop, som FN havde forudsagt. Danmark blev medskyldig i det, der udløste den efterfølgende borgerkrig.

Terrorstempling
Det samme gjorde sig gældende i sagen om EU’s terrorstempling af de tamilske tigre. Den svenske general, Ulf Henricsson, der var chef for den internationale fredsmission i Sri Lanka, havde advaret om, at en terrorstempling af den ene part ville føre til, at fredsprocessen blev ødelagt, og at borgerkrigen ville opblusse. Men unionen ville ikke lytte. Danmark er derfor også medansvarlig for den efterfølgende borgerkrig i Sri Lanka.
EU’s udenrigsminister, Catherine Ashton, støtter desuden, at EU-landene skal ophæve deres våbenembargo over for Kina. Indtil videre er hendes forslag stoppet. Men EU ophævede våbenembargoen til Libyen for en del år siden.
I forhold til Tunesien og Egypten, så har unionen bakket op om regimer, der har undertrykt befolkningerne.
Unionen har ydet milliard-støtte til diktatorer. Det er på trods af EU, at de nordafrikanske borgere går på gaden for demokrati og menneskerettigheder.
EU’s udenrigspolitik er en katastrofe.
Vi opfordrer Folketinget til at genetablere en selvstændig dansk udenrigspolitik, gerne koordineret med de andre nordiske lande. Vi havde gerne set, at alle europæiske lande kunne ændre deres kurs. Men vi tror ikke, at dette er realistisk uden, at nogen går forrest.
Norden har længe stået for en mere humanistisk udenrigspolitik. Det gjaldt ikke mindst i kampen mod apartheid.
Norge har desuden vist, at et lille land uden for EU kan mægle fred og spille en positiv rolle. Det er en sådan rolle, vi ønsker for Danmark. Derfor bør vi bryde med EU’s udenrigspolitik.

Back To Top