fbpx Skip to content

“Danmark kan ikke bekæmpe anden grænseoverskridende kriminalitet, f.eks. terrorisme”

Det er selvfølgelig forkert. Danmark indgår i et tæt internationalt samarbejde på retsområdet, ikke mindst gennem Interpol. Danmark vil også fortsat kunne samarbejde med EU-landene, selvom vi bevare retsforbeholdet.

Grænseoverskridende kriminalitet stopper heller ikke ved EU’s grænser. Det er derfor vigtigt, at dette også ses i et større perspektiv. Danmark og andre lande er derfor nødt til at samarbejde regionalt og globalt.

EU’s udenrigs- og handelspolitik har desuden sin del af skylden for den desperation, der findes i unionens nabolande. En desperation, der giver næring til terrorister. EU sælger således våben til en række diktaturstater. EU’s handels- og fiskeripolitik er også med til at fjerne livsgrundlaget for mange mennesker i fattige lande. En reel indsats mod terrorisme må derfor også bygge på en mere retfærdig udenrigs- og handelspolitik.

Back To Top