fbpx Skip to content

“Det er voldsramte kvinder, der betaler for retsforbeholdet”

Titusinder af danske kvinder og en del mænd bliver slået af deres partnere.
EU’s offerdirektiv betyder fx at volds ofre bliver beskyttet mod deres overfaldsmænd/-kvinder, uanset hvilket EU-medlemsland man flytter til, uden at skulle igennem proceduren der.

Det er bestemt godt, og Danmark vil kunne indføre den samme lovgivning og/eller anmode EU om en aftale på dette område, hvis der er flertal for det i Folketinget.

Aftalepartierne ønsker ikke pt. at Danmark skal tiltræde direktivet da det vurderes at have for store økonomiske meromkostninger bl.a. til tolkning og oversættelse.

Danmark deltager i øvrigt allerede i det internationale arbejde mod vold i hjemmet, bl.a. gennem FN (herunder Verdenssundhedsorganisationen), OSCE, Europarådet og det nordiske samarbejde.

Back To Top