fbpx Skip to content

Dansk fiskeri efter BREXIT: Hvad nu?

Fiskekutter sejler i åbent vand. Foto: Shutterstock 399430669
Fiskekutter sejler i åbent vand. Foto: Shutterstock 399430669

 

Det er især dansk fiskeri, der betaler en stor pris for den aftale, som Storbritannien har indgået med EU efter Brexit. Vores stolte fiskerierhverv risikerer at ende i en nedadgående spiral.

Af Thorkil Sohn
Medlem af forretningsudvalget og fhv. efterskoleforstander

Selv om regeringen vel efter bedste evne har søgt at afbøde virkningerne gennem EU og nok også vil være velvillige med hensyn til hjælpepakker, så er det et stort problem. Ikke blot for fiskeriet; men for en masse andre, ja – for hele Danmark.

Fiskeriet har ondt

Vores stolte fiskerierhverv risikerer at ende i en nedadgående spiral, men det kan desværre ikke være anderledes; Vores handlemuligheder er deponeret hos EU, som Storbritannien nu har gjort sig fri af.

Vi sidder præcist dér, hvor et flertal af danskere selv har valgt at sidde. Både med fiskeriet, med vaccinerne, med EU’s gigantiske hjælpepakker på 1.700 milliarder euro, som vi indestår for. Dertil med en udenrigshandel, som for halvdelens vedkommende nu foregår med lande udenfor EU.

For fiskeriet kan det næsten ikke blive værre. Halvdelen af dansk fiskeri er indtil nu sket i britisk farvand.

EU løser ikke fiskernes udfordringer

Netop fordi det ikke kan blive ret meget værre, burde fiskerne måske begynde at analysere på, hvad en udtræden af EU eventuelt kunne føre til.

Naturligvis skaber forslag om dristige handlinger altid usikkerhed og mødes derfor med frygtsomhed; men dristige handlinger kan også skabe nye muligheder og åbne lukkede døre.

I runde tal fisker Danmark cirka 800.000 tons og vore nabolande udenfor EU, nemlig Norge cirka 3.500.000 tons, Island 1.300.000 tons, UK 800.000 tons, Færøerne 500.000 tons og Grønland 250.000 tons om året.

Så er det bedst at være i EU? Eller udenfor, hvor fiskene er?

Men ak og ve, kan vi så blive enige med disse lande om en gunstig ordning for dansk fiskeri? Tjah, det er jo en risiko, men vi er jo ikke uden ”muskler”, to af de nævnte ”lande” er nemlig slet ikke fremmede lande; men en del af det danske rigsfællesskab, så vi ”kommer” jo selv med cirka halvanden milliarder tons fisk. Og Michael Gove lovede på et møde med dansk fiskeri i august 2017 (da han var britisk minister med ansvaret for fiskeri), at dansk adgang efter Brexit er muligt.

Det fungerede før EU

De historiske rettigheder, som vi også tidligere havde en traktat med Storbritannien om, kan måske genoplives UDENFOR EU? Man kunne da diskret forhøre sig.

Desuden er de nordatlantiske lande præget af en vis samhørighed og en fælles ånd, der muligvis kan fremme en aftale, som er til gensidig gavn og styrer fiskeriet på en fornuftig måde – hvilket ikke altid har været tilfældet under EU.

Måske er det bedre at være udenfor EU og deres fælles fiskeripolitik. Det er nemlig udenfor, fiskene er – de fleste i al fald.

Back To Top