fbpx Skip to content

Det er ikke i orden, SF!

Denne blog er oprindelig bragt på www.modkraft.dk

For knapt to år siden vedtog EU europluspagten, som også Danmark tilsluttede sig (med SFs fulde accept). Pagten eller traktaten handlede grundlæggende om, at der skal laves ændringer i EU-landenes økonomier, herunder:

  • nedsætte lønnen (i første omgang til de offentligt ansatte, men det skal gerne have en afsmittende effekt på privatansattes løn)
  • forringelse af overførelsesindkomster
  • forhøjelse af pensionsalderen
  • sværere adgang til efterløn, førtidspension mv.
  • privatiseringer og udliciteringer
  • og meget andet.

Traktaten er ikke skrevet sådan, at det enkelte land skal lave øjeblikkelige indgreb på områderne, men at landene skal arbejde med det, og at EU-kommissionen vil komme med anbefalinger, som i store træk skal følges.

Ovenstående har SF selv og frivilligt sagt ja til! På trods af store protester.

Hvordan kan I så tillade jer, SF, nu at kritisere EU-kommissionen for at arbejde på netop dette? Det følger fuldstændig logisk, at der naturligvis skal ske noget, for at ovenstående bliver en realitet (man skal jo nok ikke forvente, at lønmodtagerne helt selv finder på at sætte deres løn ned).

Vi kan da godt være enige om, at det er for dårligt, men hvordan kan I få jer selv til først at gå aktivt ind for en traktat, med lige præcis dette indhold og derefter undlade at kritisere traktaten, men i stedet bare lyde overraskede?

Anledningen til dette indlæg er, at EU-kommissionen ganske som forventet er kommet med en rapport, hvor de peger på flere af ovenstående ting og siger, at der skal gøres noget bl.a. for at sætte lønnen ned. De peger desuden på, at fagbevægelsens magt må begrænses, fordi de kæmper for meget for højere løn. Jeg synes faktisk, til en afveksling, at det ikke er EU-kommissionen der skal skældes ud her, men derimod de partier, som har godkendt Europluspagten, finanspagten og alt det andet lort der er kommet de sidste par år.

Læs f.eks. denne artikel fra Politiken, med citat fra en SF’er: http://politiken.dk/udland/ECE1817217/eu-kommission-lav-loen-kan-redde-os/

Og der må jeg bare sige: skam jer SF! En ting er at skifte mening, og det ville jeg have respekt for, men at lade som om I nu er overraskede … enten viste I ikke hvad I gik ind til eller også er denne overraskelse bare varm luft. Men så skulle I sgu til at lytte lidt til kritikken, der var mange der advarede allerede dengang om konsekvenserne ved pagten. Det lyder totalt tomt at I kritiserer politiken nu, når I selv er gået med til den i Europluspagten!

Ps. Ja, jeg skyder på SF og ja, man kunne med rette mene, at også andre partier skal skældes ud, men på en eller anden måde er det bare endnu værre når det er dem, man ellers troede kæmpede bare lidt for de dårligt stilledes rettigheder. Nogen gange virker det som om, at det er vigtigere at være gode venner med EU-eliten end at forsvare lønmodtagere, pensionister og mange andre, der står til at blive ramt.

Back To Top