skip to Main Content

Tema: Erhvervspolitik

Folkebevægelsen mod EU starter en erhvervspolitisk satsning med det formål at hjælpe både lønmodtagere og virksomhedsejere til at gøre op med den EU-lovgivning, som er unyttig for danske lokalsamfund. På siden her kan du finde nyheder, materialer og kontaktinformation vedrørende Folkebevægelsens mod EU’s erhvervspolitiske indsats.

Folkebevægelsen mod EU vil sætte øget fokus på dansk erhvervslivs problemer med EU’s regler. (Arkivfoto: Johann H. Addicks / Wikimedia Commons)

Folkebevægelsen mod EU’s erhvervspolitiske satsning

Folkebevægelsen mod EU’s erhvervspolitiske satsning

Folkebevægelsen mod EU starter en erhvervspolitisk satsning med det formål at hjælpe både lønmodtagere og virksomhedsejere til at gøre op med den EU-lovgivning, som er unyttig for danske lokalsamfund. Læs mere


Forholdet til erhvervslivets organisationer

Forholdet til erhvervslivets organisationer

Traditionelt har erhvervsorganisationerne været positive over for EU, men det kan ikke bortforklares, at mange håndværkere, fiskere, butiksejere, landmænd og mindre erhvervsdrivende mærker negative konsekvenser af  EU lovmaskinens og EU-bureaukraternes  indvirkning på deres muligheder for at drive sunde og konkurrencedygtige forretninger i Danmark. Læs mere


Landbruget og EU-unionen

Landbruget og EU-unionen

Landbruget og EU-unionen I 1972 tilsluttede vi os EF, som det dengang hed. Et argument, som spillede en stor rolle for, at der blev stemt JA, var, at landbruget ville få bedre vilkår. Det er der derfor grund til at kigge nærmere på. Læs mere


Dansk fiskeri og EU

Dansk fiskeri og EU

Kan dansk fiskeri undvære EU og kan det endda blive en fordel Når spørgsmålet stilles, er det fordi vi som seriøse modstandere af EU i Folkebevægelsen mod EUs erhvervsudvalg ønsker at belyse alle forhold i forbindelse med EU – også for fiskerierhvervet, der jo gennem historien har spillet en stor og positiv rolle for Danmark. Læs mere


Om Folkebevægelsen mod EU’s Erhvervsudvalg

Om Folkebevægelsen mod EU’s Erhvervsudvalg

Erhvervsudvalget har til formål:

  • at bidrage til at placere Folkebevægelsen centralt mediemæssigt i debatten om EUs negative påvirkninger af erhvervslivets forhold, samt aktivt at påvirke offentligheden i og udenfor den gruppe, der normalt defineres som erhvervslivet, i disse spørgsmål
  • at holde sig orienteret om udviklingen i EUs lovgivningsarbejde, og hvordan denne påvirker forskellige erhvervsformer
  • at udbygge netværk af forskellig art, og via disse påvirke og italesætte EUs påvirkning af det danske erhvervsliv
  • at opsøge erhvervslivets organisationer, og få igangsat en dialog
  • at bidrage til Folkebevægelsens pressesekretariats, landsledelsens og MEPs arbejde med baggrundsviden og kontakter, fx i form af skriftlig eller personlig briefing, rådgivning, udarbejdelse af artikler (til publicering i eget eller i udvalgets navn) mv.

I hele sit virke ønsker udvalget at pointere, at erhvervslivet og fagbevægelsen bør have en fælles interesse i at bevare den danske arbejdsmarkedsmodel og udvalget vil arbejde for, at EU ikke blander sig i danske løn- og arbejdsvilkår.

Erhvervsudvalget består af Thorkil Sohn (kontaktperson), Erik Høgh-Sørensen, Pia Møller, Lars Rindsig, Åge Staun og Louise Hemmer Pihl.


Nyhedsbrev fra Erhvervsudvalget

Nyhedsbrev fra Erhvervsudvalget

Folkebevægelsen mod EU’s erhvervsudvalg begynder at udsende nyhedsbreve til erhvervslivets organisationer, firmaer og andre interesserede.

Traditionelt har erhvervsorganisationerne og  mange erhvervsdrivende været positive over for EU, men det kan ikke bortforklares, at mange håndværkere, fiskere, butiksejere, landmænd og andre erhvervsdrivende mærker negative konsekvenser af  EU lovmaskinens og EU-bureaukraternes  indvirkning på deres muligheder for at drive sunde og konkurrencedygtige forretninger i Danmark.

Kvotesystemer, tvungne EU-licitationer, bureaukratiske regelsæt og meget andet af samme skuffe, der kommer som byger fra Bruxelles, påvirker de små virksomheders muligheder for at eksistere. Samtidig må de gang på gang se sig udkonkurreret af udenlandske selskaber, der via mærkelige selskabskonstruktioner kan arbejde i Danmark med uorganiseret arbejdskraft til lønninger og arbejdsvilkår, der slet ikke lever op til det, der er er overenskomstmæssigt fastsat gennem aftaler mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverforeningerne i Danmark.  Hvis dette fortsætter, vil alle de små virksomheder stå over for lignende problemer som i vognmandsbranchen, hvor størstedelen af kørslen er overtaget af østeuropæiske underbetalte chaufører, og firmaer, der er registreret uden for Danmarks grænser.

Folkebevægelsen mod EU, der er en upolitisk forening, har nedsat et udvalg, der skal søge at belyse disse i den offentlige debat underbelyste forhold.

Derfor begynder vi nu udsendelsen af et nyhedsbrev, som vil udkomme med jævne mellemrum, når der er noget aktuelt eller generelt på tapetet.

Alle, som modtager dette nyhedsbrev, er naturligvis velkomne til at kommentere det ved henvendelse til erhvervsudvalget. Desuden må indholdet frit deles, kommenteres, anvendes og citeres, når blot ”Erhvervsudvalget under Folkebevægelsen med EU” anføres som kilde. Det gælder selvsagt også i erhvervsorganisationernes blade og publikationer – vi vil endda opfordre til, at vores indlæg bringes som debatindlæg, når det findes relevant.

Afmelding/Tilmelding.

Ønsker I ikke at modtage vort nyhedsbrev, så send blot en mail: thorkil.sohn@mail.dk  og vi sletter Jer straks. Kender I andre, som måske gerne vil have nyhedsbrevet, så send gerne en mail herom.

Kontakt:
Thorkil Sohn, sekretær i Erhvervsudvalget i Folkebevægelsen mod EU
Tlf. 97 49 54 07
E-mail:  thorkil.sohn@mail.dk


Kontakt – Folkebevægelsen mod EU’s Erhvervsudvalg

Kontakt – Folkebevægelsen mod EU’s Erhvervsudvalg

Thorkil Sohn

Telefon: 97 49 54 07

Mobil: 29 26 23 07

Her kan du se listen over kandidater til Landsledelsen 2017-2018


Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

Åbningstider:

Mandage, tirsdage og onsdage:
Kl. 10.00 - 15.00

Tlf. 35 36 37 40
fb@folkebevaegelsen.dk

Telefontider:

Mandage, tirsdage og onsdage:
Kl. 10.00 - 15.00

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Vi bruger cookies i forbindelse med besøgsstatistik.
Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker OK herunder, betragtes dette som din accept.

Luk