fbpx Skip to content

Det vil jeg

– af Christian Juhl

VERDEN ER STØRRE END EU

I EU-parlamentet vil jeg arbejde for
â–  at hindre EU i at få mere magt og at rulle magt tilbage til Folketinget
â–  at sikre den skandinaviske velfærdsmodel
â–  at sikre et bæredygtigt miljø
â–  et åbent, ligeværdigt og fredeligt internationalt samarbejde

NEJ TIL SOCIAL DUMPING
Mennesker skal kunne arbejde i andre lande på lige vilkår. EU’s indre marked er årsag til social dumping og underminering af danske overenskomster. Jeg støtter fagforeningernes kamp for lige vilkår, uanset hvad EU måtte mene.

BÆREDYGTIG UDVIKLING
Der må gribes ind over for de truende miljø- og klimaproblemer, både på nationalt og på internationalt plan. EU’s ineffektive CO-kvoter virker ikke. Landene skal selv kunne gå videre.

INGEN MILITARISERING AF EU
Lissabon-traktaten udstikker målsætningen om et fælles EUmilitær, der bl.a.
skal bevogte EU’s grænser mod flygtninge. Svaret på sult og nød i andre dele af
verden er ikke et militariseret Fort Europa.

Back To Top