fbpx Skip to content

DSF om SU-dom: EU skal ikke blande sig

EU-domstolen er her til formiddag kommet med en afgørelse i en sag om SU til to tyske statsborgere, der studerer i udlandet. De tyske regler kræver, at de studerende skal have boet uafbrudt i tre år i Tyskland inden afrejsen. Det har EU-domstolen nu underkendt.
Dommen vil formentlig også få konsekvenser for de danske regler, som kræver, at studerende skal have boet mindst to år indenfor de sidste 10 år inden afrejsen.

”Jeg vil umiddelbart vurdere, at Danmark ikke kan opretholde de nuværende regler. Men det er selvfølgelig noget, som embedsmændene skal analysere”, siger professor og EU-ekspert Marlene Wind til Politiken.

”Dommen her er alvorlig for Danmark. Og det betyder med sikkerhed, at vi kommer til at ændre den danske SU-lovgivning”, siger Venstres SU-ordfører Mads Rørvig til DR Nyheder og har vurderet, at den kommer til at koste et trecifret millionbeløb.

Tredie SU-dom på halvt år

Dommen er den tredje indenfor et halvt år, som påvirker det danske SU-system.
I februar kom der en dom, som giver alle EU-borgere ret til SU (Statens Uddannelsesstøtte), så snart man har arbejdet i Danmark. Det vil koste Danmark mindst 200 millioner kroner om året, har regeringen regnet sig frem til.
Og i juni kom en dom i en sag fra Luxembourg. Her har arbejdskraft fra et andet EU-land fik medhold i, at deres børn skal have statslig uddannelsesstøtte fra Luxembourg, selvom børnene ikke bor og studerer i Luxembourg.

”Vi afventer den dom med et lidt bredere perspektiv, som falder midt i juli. Den kan bidrage til, at vi kan finde en samlet løsning på, hvordan vi indretter vores SU, så den går til de formål, den var tiltænkt”, lød minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard Kristiansens kommentar til Luxembourg-dommen til DR

DSF: EU skal ikke blande sig

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) udtrykker bekymring for den nye dom i den tyske sag:

”Vi skal have undersøget konsekvenserne nærmere. Men det er stærkt bekymrende, at det er den tredje dom, der risikerer at undergrave vores SU. Vi mener ikke, at EU skal blande sig i de nationale uddannelsessystemer, som SU’en er en del af”, siger næstformand og levevilkårsordfører Mads Melin fra DSF til Nyt fra EU-fronten.


Læs også pressemeddelelsen “SU-dom rejser spørgsmål om EU-medlemskabet” – klik her!

Læs EU-domstolens afgørelse ”“ klik her!

Back To Top