fbpx Skip to content

DSF om SU-dom: EU skal ikke blande sig

EU-domstolen er her til formiddag kommet med en afgørelse i en sag om SU til to tyske statsborgere, der studerer i udlandet. De tyske regler kræver, at de studerende skal have boet uafbrudt i tre år i Tyskland inden afrejsen. Det har EU-domstolen nu underkendt. Dommen vil formentlig også få…

SU-dom rejser spørgsmål om EU-medlemskabet

EU-domstolen er her til formiddag kommet med en afgørelse i en sag om SU til to tyske statsborgere, der studerer i udlandet. De tyske regler kræver, at de studerende skal have boet uafbrudt i tre år i Tyskland inden afrejsen. Det har EU-domstolen nu underkendt. Dommen vil formentlig også få…

Endnu en EU-dom truer SU’en

I februar afsagde EU-domstolen en afgørelse, som giver alle EU-borgere ret til SU (Statens Uddannelsesstøtte), så snart man har arbejdet i Danmark. Det vil koste Danmark mindst 200 millioner kroner om året, har regeringen regnet sig frem til. I sidste uge kom EU-domstolen med en afgørelse i en ny sag…

Symbolsk kamp mod lærerne

Først tager de lærerne. Så tager de andre offentligt ansatte. Og så er banen kridtet op for et opgør med de ansatte i den private sektor Kommentar i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg af Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU Man skal være mere end almindeligt dårligt begavet for at…

Lærerkonflikten: Hvor kommer KL og regeringens krav fra?

Regeringen og KL kunne have valgt en anden vej end at overopfylde EUs krav og opfordringer, siger lærer Ane Søegaard Af Ib Roslund I flere uger har Danmark været ramt af konflikten mellem lærerne, som Kommunernes Landsforening (KL) har lockoutet. Lærerne er bekymret for, at KLs krav vil forringe uddannelsessektoren.…

Konsekvenser af EUs SU-dom kræves analyseret

Torsdag afsagde EU-domstolen er dom der tegner til at få omfattende konsekvenser for Statens Uddannelsesstøtte (SU). Uddannelsesminister Morten Østergaard sagde, at regeringen ville analysere konsekvenserne. Venstre og Enhedslisten har krævet en analyse af dommens konsekvenser. Og formanden for SU-rådet, studiechef Per Christian Andersen, udtalte ”det er klart, at hvis det…

Protest mod EU-forslag om speciallægeuddannelse

LAEGER.DK: [uddrag] EU-Kommissionen har netop fremlagt et forslag til ændring af det EU-direktiv, der handler om medlemslandenes anerkendelse af borgeres faglige kvalifikationer. Formålet er at sikre arbejdskraftens ”“ herunder lægers - fri bevægelighed på tværs af grænserne. Uforståeligt krav For Lægeforeningen er det uforståeligt, at der kun stilles krav om…

Nej til uddannelsesgebyr som EU anbefaler

82 pct. af danskerne mener, at brugerbetaling på universiteter, erhvervsuddannelser og lignende er en dårlig idé. Det fremgår af en ny meningsmåling, som Gallup har foretaget. Det fremgår af Dansk Magisterforenings fagblad Magisterbladet. EU-Kommissionen er uenig og anbefaler direkte brugerbetaling på uddannelser. Men Dansk Magisterforening er glad for, at danskerne…

Stor vækst i studerende fra nye EU-lande

Fra 2005 til 2009 er antallet af studerende ra andre EU-lande på danske uddannelsessteder steget fra 1.633 til 6.153. Det viser en opgørelse, som Universitets- og Bygningsstyrelsen har foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten. Af de 6.153 kommer 3.839 fra østeuropæiske lande. I følge foreningen Danske Universiteter er tallet fortsat stigende. Fra…

EU ud af universiteterne

"Gennem Bologna-processen og Lissabon-strategien presser EU de europæiske universiteter til at indføre brugerbetaling. Folkebevægelsen siger nej til EUs krav og brugerbetaling og ensretning og ja til demokrati og velfærd." Det er budskabet på forsiden af en ny firesiders folder fra Folkebevægelsen mod EU og Ungdom mod EU med overskriften "EU…

Back To Top