fbpx Skip to content

Eksempler på brug af arrestordren

Den Europæiske Arrestordre blev implementeret i 2004 med henblik på bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet såsom terrorisme, menneskehandel og organiseret kriminalitet, gennem forenklede udleveringsprocesser for kriminelle. Det har dog siden vist sig, at der forelægger meget stor forskel på, hvilke forbrydelser de forskellige medlemslande kræver udlevering for. Der er set talrige eksempler på europæiske arrestordrer for forbrydelser såsom cykeltyveri, tyveri af en kage, tyveri af en smågris, etc. Ydermere forefindes eksempler på krævede udleveringer af uskyldige mennesker og arrestordre for forbrydelser, som ikke betegnes som ulovlige i den eftersøgtes hjemland. Nedenfor har vi sammenfattet en kort liste over grelle eksempler på, når den Europæiske Arrestordre går galt.

Østrig ønsker Thomas Sørensen udleveret:
I 2012 udstedte Østrig en europæisk arrestordre på Thomas Sørensen, hvor han blev anklaget for at have kidnappet sin søn. Sagen bundede i uenighed mellem forældrene, hvor Thomas Sørensen havde fået tilkendt forældremyndighed over sønnen Oliver i Danmark, mens moderen havde fået tilkendt forældremyndighed over Oliver i Østrig. Moderen var efterfølgende taget til Østrig med sønnen, hvilket i 2012 fik Thomas Sørensen til at rejse til Østrig og tage sin søn med hjem. Dette resulterede i en arrestordre om kidnapning og et krav om udlevering af Thomas Sørensen til Østrig. Dog besluttede det danske Justitsministerium undtagelsesvis ikke at udlevere Thomas Sørensen eftersom hans handling ikke blev betragtet som kriminel i Danmark. Dette var i teorien imod den europæiske arrestordre, og Thomas Sørensen er ikke længere i stand til at bevæge sig udenfor Danmarks grænser, da han, så længe arrestordren er aktiv, er i fare for at blive anholdt og sendt til Østrig.

Slovakiet ønsker dansk revisor udleveret:
I 2012, oplevede en dansk revisor, at blive arresteret under en mellemlanding på Island på baggrund af en europæisk arrestordre udstedt af Slovakiet. Ifølge den udstedende stat skyldte den danske revisor 12.000 euro i skat og lønninger i forbindelse med et firma, han havde arbejdet for i Slovakiet i årene 2006-2008. Revisoren var ikke blevet oplyst om den pågældende arrestordre, men blev dog tildelt en advokat til at tale hans sag i Island. I sidste ende besluttede den islandske højesteret at udlevere ham til Slovakiet, hvor han i værste tilfælde kunne se frem til en dom på 6 år. Sammenlagt endte revisoren med at tilbringe i alt 72 dage tilbageholdt på Island og fængslet i Slovakiet, før at anklagen mod ham blev droppet.

Grækenland ønsker Andrew Symeou udleveret:
Storbritannien udleverede i 2009 Andrew Symeou til Grækenland i henhold til en europæisk arrestordre, der anklagede Andrew for mord. I 2007 havde Andrew været til stede da en britisk mand blev slået ned og efterfølgende omkom, og baseret på tvivlsomme vidneudsagn blev Andrew udpeget som gerningsmand. En engelsk højesteret godkendte en udlevering af Andrew i 2009, hvilket ledte til 10 måneder i græsk fængsel, hvorefter han blev løsladt på kaution, dog ude af stand til at forlade Grækenland. I 2011 blev hans retssag endelig indledt og resulterede i en frifindelse, der gjorde Andrew i stand til at vende hjem til Storbritannien.

Italien ønsker Óscar Sánchez udleveret:
Óscar Sánchez blev i 2010 anholdt på baggrund af en europæisk arrestordre udstedt af Italien. Denne anklagede Óscar Sánchez for narkosmugling og han blev hurtigt idømt 14 års fængsel. Han endte med at tilbringe 20 hårde måneder i et fængsel i Napoli, inden det blev påvist at han var uskyldig og at han havde været offer for et identitetstyveri begået af den napolitanske mafia.

Spanien ønsker Patrick Connor udleveret:
Patrick Connor (opdigtet navn) var 18, da han var på ferie i Spanien med to venner. Der blev de arresteret med falske eurosedler. Patrick havde ikke selv nogle falske sedler, og vidste ikke noget om hvordan de to venner havde fået dem. Politiet fandt 100 euro i form af to falske 50 eurosedler. De kom først for retten til en høring efter tre nætter, hvor de var tilbageholdt. Høringen varede under en time, hvorefter fik de at vide, at de frit kunne tage hjem, men at de nok ville modtage et brev fra autoriteterne senere. De vendte tilbage til England og hørte ikke mere, før fire år senere, hvor betjente fra ”Serious Organised Crime Agency” hentede Patrick imens han studerede på sit værelse på universitetet. Patrick blev udleveret til Spanien og blev varetægtsfængslet i et ”maximum security” fængsel i Madrid, hvor andre indsatte fortalte ham, at han kunne blive tilbageholdt i to år imens han ventede på en dom. Under pres og i frygt for sin fremtid, erklærede han sig skyldig, på trods af at der var gode grunde for et forsvar og han havde foretrukket at forsvare sig derhjemme, mod kaution med en god advokat, som han kunne kommunikere med på engelsk. Intet af dette kunne lade sig gøre, og han endte med at tilbringe 9 uger i fængsel før han kom hjem til sine studier med en dom på sin straffeattest.

Polen ønsker Mikolaj Kowalski udleveret
I 2010 blev Mikolaj Kowalski (opdigtet navn), polsk skolelærer og bedstefar, uden varsel arresteret i England, hvor Mikolaj boede med sin familie i Bristol. Han blev arresteret af det britiske politi for ”tyveri”, på baggrund af en arrestordre. Den påståede lovovertrædelse fandt sted i 2010, hvor Mikolaj hævede penge i sin bank, hvorved han overskred den aftalte grænse for sit overtræk. Gælden var tilbagebetalt i det banken overtog og solgte Mikolajs hjem. Mikolaj blev dernæst truet med en retssag for den gæld, han havde betalt tilbage for flere år siden. Mikolaj havde flere helbredsproblemer, og havde bl.a. haft tre slagtilfælde indenfor de sidste syv år. Han var bekymret for at skulle udleveres til Polen og dermed skilt fra sin familie. I april 2011 besluttede den Engelske domstol heldigvis at Mikolaj ikke kunne udleveres pga. sine helbredsproblemer. Arrestordren forsvinder dog ikke, og Mikolaj kan derfor ikke forlade England.

Kilder:
Statistik over den europæiske arrestordre fra 2005-2013 (Rådet for den Europæiske Union 2007-2014)
Eksempler på udleveringer (Fair Trials International ”“ www.fairtrials.org 2015, og http://www.fairtrials.org/documents/EAW_-_Cases_of_Injustice1.pdf)
Rådets Rammeafgørelse af 13.Juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (De Europæiske Fællesskabers Tidende 2002)
Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførslen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13.juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (Europa Kommissionen 2011)
The Principle of Proportionality and the European Arrest Warrent (Haggenmüller, Sarah 2013)
The European Arrest Warrant and the Necessary Balance Between Mutual Recognition and Fundamental Rights in the EU (Institutul National Al Magistraturii ”“ tidligst 2010)
Uskyldige danskere kræves udleveret i EU (Berlingske Tidende 24.juni 2012)
Hevet af flyet i Island og smidt i fængsel i Slovakiet (Berlingske Tidende 16.juli 2012)
Europæisk arrestordre (Den europæiske e-justice-portal 13.maj 2014)
Den europæiske arrestordre anvendes i kampen mod kriminalitet på tværs af grænserne, men ifølge rapport fra Kommissionen kan EU-medlemsstaterne forbedre brugen af den (Europa Kommissionen 2011)

Back To Top