fbpx Skip to content

Er Danmark kun 20 procent demokratisk?

Artikel i uddelingsavisen “EU angriber velfærden og demokratiet”

En tysk undersøgelse viste for nogle år
siden, at ca. 84 procent af al tysk lovgivning
i perioden 1998 til 2004 stammede
fra EU. Og med Lissabon-traktaten og
den økonomiske krise har EU tildelt sig
selv endnu mere magt siden da.
Som man kan læse på den foregående
side, så er den nye Europagt særdeles
vidtgående og kan reducere den danske
økonomiske selvbestemmelse betragteligt.

Og med Lissabon-traktaten, som trådte i
kraft i 2009 uden, at befolkningerne fik
lov at stemme om den ved en folkeafstemning,
så fik EU også her en række
nye magtbeføjelser og ikke mindre end 60
nye områder med flertalsafgørelser, hvor
de enkelte medlemslande kan nedstemmes.
Som det fremgår af en anden artikel på
denne side, så har det store konsekvenser
for demokratiet, når EU bestemmer så
meget. Selv EU-positive forskere har i årevis
talt om et demokratisk underskud i
EU. Uanset hvad man kalder det, demokratisk
underskud eller direkte
udemokratisk, så er det vigtigt
at vide omfanget af, hvor meget EU bestemmer
over den danske befolkning.

Derfor kræver Folkebevægelsen mod
EU en dansk undersøgelse i stil med den
tyske. Vi kræver, at Folketinget nedsætter
en uafhængig undersøgelseskommission,
som skal undersøge, om EU også herhjemme
bestemmer godt 80 procent af
lovgivningen. For er dette tilfældet, så er
det værd at spørge sig selv, om Danmark
reelt kun er 20 procent demokratisk og
dermed tage medlemskabet op til debat

Back To Top