fbpx Skip to content

EU arbejder på skærpet grænsekontrol

EU-parlamentets udvalg for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) diskuterede i går Kommissionens forslag om indførelse af intelligente grænser. Kommissionens forslag skal styrke kontrollen af de mennesker der rejse ind i EU. Derudover skal forslaget gøre procedurerne hurtigere for regelmæssige rejsende, samt styrke sikkerheden.
Kommissionens forslag er blandt andet begrundet med, at antallet af udlændinge der rejser ind i EU er for opadgående. Ifølge Kommissionen resulterer det i for lange kører i paskontrollen, som er vigtigt at undgå.
Kommissionens pakke med intelligente grænser indeholder to forslag; program for registrerede rejsende og elektronisk registrering af ind- og udrejse.
Personer som foretager regelmæssige rejser til EU, vil få muligheden for frivilligt at skrive sig op til programmet for registrerede rejsende. Den rejsende vil så få en chip, således at vedkommende nemt kan komme gennem paskontrollen uden yderligere forsinkelse.
Det andet forslag vedrører de rejsende, som ikke vælger at lade sig skrive op til programmet for registrerede rejsende. Den elektroniske registrering af ind- og udrejse vil blandt andet indebære at den rejsende skal afgive 10 fingeraftryk.
Konsekvensen af systemet er at alle ikke-EU borgere vil blive behandlet som mistænkte kriminelle, med indsamling af fingeraftryk hver gang de skal ind eller ud af EU. Det sidestilles med direkte diskrimination af mennesker uden visum.
Et af de konkrete tiltag forslaget medfører, er en database med personlige oplysninger og biometriske data, så som fingeraftryk. En sådan database er problematisk overfor menneskers basale frihedsrettigheder.
Prisen for implementeringen af forslaget er 1,1 mia. EUR.

Back To Top