fbpx Skip to content

Holland og Finland kan ikke leve op til EU’s sparekrav

Finland, der ikke tidligere har haft problemer med at opfylde EU’s krav, har nu problemer med den offentlige gæld. Konvergenskriterier (også kaldet Maastricht-kriterierne) siger, at et lands offentlige gæld ikke må overstige 60 % af BNP. I 2014 vil man ikke længere være i stand til at overholde dette krav.

I Holland, som er euro-zonens femte største økonomi, har man ligeledes problemer med at leve op til EU’s økonomiske krav. Her er det det offentlige underskud for 2014, som volder problemer. Ifølge EU-kravene, må det årlige underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 % af BNP.

På trods af store nedskæringspakker på det seneste vil det hollandske underskud nå 3,3 % BNP i 2014, og dermed overskride kriterierne.

Spanien ser ud til at nå deres fastlagte mål for 2013 med et årligt underskud på 6,5 %. Selvom dette er der 6 millioner arbejdsløse spaniere og den største ungdomsarbejdsløshed i EU (25,3 %)

Back To Top