fbpx Skip to content

EU-budget vil aflive hvert fjerde landbrug

Statsminister Helle Thorning-Schmidt kom hjem fra EU-topmødet i begyndelsen af februar med en rabat på statens kontingent til EU på en milliardr kroner. Men under forhandlingerne om EU-budgettet for 2014-2020 vendte hun det blinde øje til konsekvenserne for bl.a. det danske landbrug.

Topmødets vedtagen forslag til EU-budget reducerer landbrugsstøtten til Danmark med omkring 1,4 millard kroner. Videncentret for Landbrug har analyseret konsekvenserne af det og konstaterer, at en ud af fire af de danske landmænd med heltidsbedrifter mister evnen til at tjene penge ved deres erhverv. I al t 3.100 danske landmænd ser ud til at få et varigt minus på bundlinjen.

Budgettet betyder, at den direkte landbrugsstøtte til danske bønder bliver reduceret med 20 procent. Herudover kan regeringen fjerne 15 procent eller én milliard kroner fra landbrugsstøtten og overføre pengene til landdistriktsmidler.

En reduktion på 20 procent i den direkte støtte vil medføre et fald på gennemsnitligt ca. 77.000 kr. pr. landbrug. Hvis der yderligere overføres 15 procent fra den direkte støtte til landdistriktsmidler, vil den samlede EU-støtte blive reduceret med ca. 122.000 kr. for en gennemsnitlig heltidsbedrift.

– Hvis støtten reduceres og flyttes som foreslået, vil det drastisk forringe indtjeningsevnen for en lang række virksomheder. I praksis betyder det, at 1.730 danske landmænd mister evnen til at opnå et positivt driftsresultat, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef, Videncentret for Landbrug.

– Der er i forvejen 1.400 heltidsbedrifter, som ikke er i stand til at skabe et positivt driftsresultat, og hvis støtten nedsættes til disse bedrifter, kan det være det endelige dødsstød.

– Når vi dertil lægger de 1.730 bedrifter, som ikke kan skabe overskud, hvis støtten reduceres og flyttes, vil der i værste fald være 3.100 landbrug, som bliver urentable ”“ det svarer til hvert fjerde landbrug. Derudover bliver økonomien også svækket hos alle øvrige landmænd, der mister støtte, siger Klaus Kaiser.

Milliardgæld i banken

De berørte landmænd har en tocifret milliardgæld i realkreditinstitutter og banker.

– Alene de 1.730 danske landbrug har en samlet gæld på knap 40 milliarder kroner, hvoraf ca. 9 milliarder kroner er bankgæld, fortsætter Klaus Kaiser.
– Derudover skal lægges gælden fra de 1.400 heltidsbedrifter, som under ”neutrale” forudsætninger ikke er i stand til at opnå et positivt driftsresultat. Så taler vi helt op mod 90 mia. i gæld, hvoraf næsten 25 mia. er bankgæld.

Læs mere hos Videnscenter for Landbrug – klik her!

Back To Top