fbpx Skip to content

EU-regler rammer danske økologer

ØKOLOGI & ERHVERV: [uddrag] EU har bestemt, at muligheden for at få et-årige arealtilsagn til økologiske arealer, kun kan anvendes til arealer, der umiddelbart forud har været omfattet af et 5-årigt tilsagn fra landdistriktsprogrammet (Søjle 2). Det vil sige for eksempel pleje af græs eller OM-tilskud. En tilsyneladende uskyldig beslutning,…

Landbrugsreform skuffer og skader

Efter lange forhandlinger de sidste tre dage før EU-topmødet er repræsentanter for EU-parlamentet og EU's landsbrugsministre blevet enige om en ny landbrugsreform for 2014-2020 med et budget på knap 2700 milliarder kroner. EU har forsøgt at sælge den som en grøn reform. 30 procent af den direkte landbrugsstøtte bliver betinget…

EU-budget vil aflive hvert fjerde landbrug

Statsminister Helle Thorning-Schmidt kom hjem fra EU-topmødet i begyndelsen af februar med en rabat på statens kontingent til EU på en milliardr kroner. Men under forhandlingerne om EU-budgettet for 2014-2020 vendte hun det blinde øje til konsekvenserne for bl.a. det danske landbrug. Topmødets vedtagen forslag til EU-budget reducerer landbrugsstøtten til…

GMO-føde og ko-kannibalisme på menuen

Parlamentet har i dag stemt om en rapport fra EU-kommissionen om medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område. Rapporten er reelt et forsøg på at åbne markedet for GMO'er ved at lægge kompetencen til at vurdere miljø- og sundhedsrisikoen ved de enkelte GMO'er over…

EU fastholder bomuldsfarmere i fattigdom

Alt imens Doha-forhandlingerne, i denne uge, træder i ind i deres tiende år, afslører en ny rapport udarbejdet af Fairtrade Foundation, hvordan bl.a. EU's landbrugsstøtte fastholder verdens fattigste bomuldsfarmere i forsat fattigdom. Rapporten viser, at USA, Kina, Indien og EU de seneste 10 år tilsammen har givet over 217 milliarder…

Mindre gennemsigtighed i landbrugsstøtte

Offentliggørelsen af navne og adresser på enkelte landmænd, der modtager landbrugsstøtte fra EU, krænker deres ret til privatlivets fred. Det fastslår en ny dom fra EU-domstolen. Dermed har kampen for mere gennemsigtighed i, hvem der modtager EU's landsbrugsstøtte, lidt et nederlag. Sagen som er blevet rejst at to gårdejere i…

EU vil ikke afvikle landbrugsstøtten

EU's aftale om landbrugsstøtten udløber i 2013. Derfor skal der forhandles en ny aftale på plads. I november vil EU-kommissionen præsentere sit udspil for en ny aftale om landbrugsstøtten. Et lækket dokument fra EU-kommissionen viser allerede nu, at man vil fokusere på en omfordeling af landsbrugsstøtten, således at de nye…

Går den, så går den

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] 3F Silkeborg forsøger nu at hente 1,8 mil. kr., som seks østarbejdere er blevet snydt for hos landmand fra Them, som tidligere er dømt til at betale 60.000 til to landbrugspraktikanter. Seks arbejdere fra Ukraine, Letland og Hviderusland tog mod til sig og gik til 3F i Silkeborg…

Underskrifter for bopælspligt på landet

I Landsforeningen af Landsbysamfunds blad, i Økokologisk Landsforenings blad, i en mail fra organisationen Frie Bønder ”“ Levende Land og på Landsforeningen af Gylleramtes hjemmeside er der en opfordring til at støtte op om en underskriftsindsamling under overskriften "Bevar dansk landbrug - Skal udenlandske selskaber have mulighed for at opkøbe…

Back To Top