fbpx Skip to content

EU-Domstol imod HK i sag om diskrimination

FAGLIGT.EU: [ udddrag ] Et firma kan godt give forskellige lønninger til ansatte alt efter, hvor gamle de er. Det vil ikke være ulovlig aldersdiskriminering, hvis indbetalinger til pensionsordninger dermed bliver forskellige, så ældre ansatte dermed indbetaler mere.

Det siger en generaladvokat ved EU-Domstolen i sit forslag til en afgørelse i en principiel sag, som Vestre Landsret har bedt domstolen bedømme. Vestre Landsret var således i tvivl i en sag, som HK har ført for et medlem mod et firma, der indbetalte forskellige beløb til en pensionsordning alt efter, hvor gamle de ansatte var.

HK’s medlem Glennie Kristensen var 29 år, da hun blev ansat som kundeservicemedarbejder hos firmaet Experian A/S. Hun fik grundlønnen på 21.500 kr. med et tillæg på det, som arbejdsgiveren skulle indbetale til en pensionsordning, så hun kom op på 22.790 kr. Havde hun være mellem 35 og 45 år ville hun i stedet have modtaget 23.220 kr., og var hun over 45 år, ville det have været 23.650 kr.

Indbetalingerne til den obligatoriske pensionsordning var gradueret, så nok indbetalte den ansatte 1/3 og firmaet 2/3, men for de tre aldersperioder var firmaets og den ansatte indbetalinger forskellige, så firmaets andel op til de 35 år var på 6 pct., derefter 8 pct. op til 44 år og 10 procent herefter. Den ansattes indbetalinger tilsvarende gradueret.

Glennie Kristensen fandt, at det stred mod EU’s direktiv om ligestilling og var aldersdiskriminerende. HK førte sagen ved retten i Danmark, hvor Vestre Landsret kom i tvivl om, hvordan EU-retten skulle fortolkes.

Det er generaladvokaten tilsyneladende ikke i tvivl om. Hun finder for det første, at det er irrelevant at svare på det første spørgsmål, da det hænger sammen med besvarelsen af det andet.

Dernæst henviser hun til, at det i direktivet klart hedder, at medlemslandene kan bestemme, at visse foranstaltninger ikke udgør forskelsbehandling på grund af alder, og at Danmark følger den bestemmelse.

(…)

Læs mere på LOs EU-portal – klik her!

Back To Top