fbpx Skip to content

“EU er årsagen til alle forringelser”Artikel i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg
September 2010

Folkebevægelsn mod EUs fagligt udvalg ved Eva Hallum (DS), Kirsten Anette Christensen (LFS) og Per Sørensen 3F BJMF deltog igen i en EU-kritisk faglig konference sammen med fagforeningsfolk fra 16 lande i Europa. Det var hovedsageligt repræsentanter for det offentlige område, så derfor var det en selvfølge, at konferencen blev afholdt i det tyske forbund for offentligt ansatte, som hedder Verdi.
At EU var skurken sammen med kapitalkrisen blev understreget fra de delegerede på talerstolen. Alle kunne berette om forringelser, især inden for det offentlige område, også for lande uden for EU.

Aktioner og demonstrationer
I mange lande har der været store demonstrationer som den i København på forsommeren.
I Belgien har man blokeret regeringskontorerne. Her siger de aktionerende, at det ikke er os lønmodtagere, der har skabt den økonomiske krise, som rammer også hårdt i Belgien. De kræver, at det belgiske socialistparti skal stoppe med at arbejde efter EU-direktiver og andre EU-krav.
England har mistet mindst 15 millioner arbejdspladser, trods arbejderpartiet har haft magten.
I Berlin holdes der store demonstrationer trods VM i fodbold. Demonstrationerne er rettet mod de alvorlige velfærdsforringelser. Fattigdommen spreder sig ”“ også blandt børn – og socialforholdene i Tyskland bliver dårligere og dårligere.
En tysk delegeret fra Metal-arbejderforbundet opfordrede til, at man i hele EU strejker for at fjerne alle sparelove (der har sit udspring i EU) og forslag derom: ”Vi har betalt skat og til pension. Nu må kapitalen betale den statsgæld, de har været årsag til i alle EU-lande”.


Der må findes et alternativ

En fransk fagforeningsformand opfordrede til, at alle kapitalfonde skal fjernes i alle EU-lande. Han fremførte, at EUs reformer må standses, da de rammer vores sundhedssystem hårdt. Alle EUs regeringer forringer sundhedsvæsenet. EU er ikke løsningen.
Sammen med andre opfordrede han til brud med EU. Og som mange på talerstolen også konkluderede: ”EU er årsagen til alle forringelser, der sker i landene inden og uden for EU. Der må findes et alternativ”.
Der manglede heller ikke opfordringer til at mobilisere lønmodtagerne i hele EU for at gennemføre demokratiet og lave deportioner til EU-regeringer og fagbevægelserne. Privatiseringen skal stoppes, og det solidariske system skal genindføres.
En portugisisk fagforeningskvinde krævede, at kapitalflugten fra vores lande skal stoppes og opfordrede til at forlade EU for at genvinde vores demokratiske frihed og for styrkelse af fagforeningerne. EU er ikke vejen til fremskridt for lønmodtagerne.
EU-modstandere var alle i den store sal i forbundshuset, hvad den fælles udtalelse også udtrykte. Det blev besluttet at afholde flere lønmodtagerkonferencer for at samle vores krav mod EU-systemet i alle lande.

Back To Top