fbpx Skip to content

EU-forringelse af arbejdsmiljøsikkerheden

Af Eva Hallum

Om anerkendelsesdirektivet

Der er udkommet en vejledning fra Arbejdstilsynet om “Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet”). Der er tale om en modificering af hidtidige danske regler, så de lever op til EU’s såkaldte “Anerkendelsesdirektiv”.

Vejledningen indebærer bl.a., at personer fra EU/EØS-lande – hvis de er midlertidigt/lejlighedsvist ansat – kan få lov at arbejde med epoxy og isocyanater uden at have været på det såkaldte “epoxykursus” (vejledningens punkt 3.2), hvilket ellers er forbudt. Dette er det mest grelle.

”3.2 Arbejdsområder, der ikke kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet:
Ӣ arbejde med asfaltmaterialer
Ӣ arbejde med epoxy og isocyanater
Ӣ arbejde med styren
”¢ fører af gaffelstabler
”¢ kranfører (undtagen mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
Ӣ Stilladsopstiller (kun rulle- og bukkestilladser)
”¢ Koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. ”

Virksomheden skal blot sikre dokumentation fra personen om fornøden kvalifikation i form af erfaring eller uddannelse.

Der er flere problemer der kan diskuteres i dette, herunder:
1: Forringelse af sikkerheden på arbejdspladsen for midlertidigt ansatte (fra EU/EØS-lande – incl. danskere), såvel som for dem, de arbejder sammen med.
2: Konkurrenceforvridning til fordel for midlertidig arbejdskraft, da arbejdsgiver ikke skal bekoste et epoxykursus til en midlertidigt ansat.
3: Generel udhuling af sikkerheden omkring farligt arbejde: Usikkerhed og nedsat respekt for risikable arbejdsprocesser, når der ikke gælder ensartede regler.

Back To Top