fbpx skip to Main Content

EU fremmer fossil brændstof

Olie og gas er såkaldte fossile energikilder, som har en skadelig effekt på klimaet og miljøet. Derfor har regeringen besluttet, at olie-og naturgas fyr fra i år ikke må installeres i nybyggeri. Og fra 2016 gælder forbuddet også mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger i områder, der har adgang til et fjernvarme- eller naturgasnet.

Men nu har EU-Kommissionen henvendt sig til regeringen og krævet loven ændret. EU betegner loven som en teknisk handelshindring i strid med EU’s traktater, når der er tale om såkaldte CE-mærkede olie- og naturgasfyr, har energiminister Martin Lidegaard oplyst til Folketingets energiudvalg. I følge Lidegaard har Kommissionen dog skrevet, at den ”fuldt ud støtter foranstaltninger til reduktion af fossil energi”….

Back To Top