fbpx Skip to content

EU fremmer fossil brændstof

Olie og gas er såkaldte fossile energikilder, som har en skadelig effekt på klimaet og miljøet. Derfor har regeringen besluttet, at olie-og naturgas fyr fra i år ikke må installeres i nybyggeri. Og fra 2016 gælder forbuddet også mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger i områder, der har adgang til et fjernvarme- eller naturgasnet.

Men nu har EU-Kommissionen henvendt sig til regeringen og krævet loven ændret. EU betegner loven som en teknisk handelshindring i strid med EU’s traktater, når der er tale om såkaldte CE-mærkede olie- og naturgasfyr, har energiminister Martin Lidegaard oplyst til Folketingets energiudvalg. I følge Lidegaard har Kommissionen dog skrevet, at den ”fuldt ud støtter foranstaltninger til reduktion af fossil energi”….

Back To Top