fbpx Skip to content

EU-Kommission afkræves svar om kræftfremkaldende sprøjtemiddel

EU-Parlamentet stiller i morgen spørgsmål til Kommissionen om den fortsatte brug af sprøjtemidlet glyphosat, som ifølge studier fra WHO er kræftfremkaldende. Flere af verdens førende kræftforskere kritiserer EU for at tillade glyphosat og for uigennemsigtige godkendelsesprocedurer.

EU har godkendt sprøjtemidlet glyphosat, som findes i Roundup, selvom FN’s forksningcenter i kræft mener, at stoffet er kræftfremkaldende. (Arkivfoto: Lite-Trac / Wikimedia Commons)

EU-Parlamentet skal i morgen udspørge EU-Kommissionen om den fortsatte godkendelse af glyphosat, som findes i ukrudtsmidlet Roundup, der fremstilles af Monsanto.

Parlamentets komité for miljø, sundhed og fødevaresikkerhed (ENVI) har forberedt en række spørgsmål til Kommissionen vedrørende de uigennemsigtige procedurer i forbindelse med godkendelsen af glyphosat.   

Spørgerunden er den foreløbige kulmination på en række kontroverser, der har omgivet EU-Kommissionens godkendelse af glyphosat.

Glyphosat og Roundup bruges ofte i forbindelse med genmodificerede afgrøder, som kan modstå giften. Monsanto er også verdens største producent af genmodificerede afgrøder. Samtidig har Monsanto betalt for en række studier, som EU har benyttet i sine vurderinger af glyphosat.

FN og EU: Modstridende resultater

I marts måned fastslog EU’s kemiske agentur ECHA, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Tidligere er EU’s autoritet for fødevaresikkerhed EFSA nået frem til samme konklusion.

ECHA var blevet bedt om at lave et nyt studie af stoffet, efter EU’s medlemslande ikke var nået til enighed om en forlængelse af tilladelsen til at sælge glyfosatholdige midler.

Imidlertid er ECHA’s resultat i direkte modstrid med studier foretaget af International Agency for Research on Cancer (IARC), der hører under Verdenssundhedsorganisation, WHO, og dermed er FN’s forskningsenhed for cancer. WHO studierne viser, at glyphosat både kan give kræft og hormonforstyrrelser.

De modstridende resultater har sået tvivl om EU’s egne agenturer og deres metoder, og det har givet anledning til EU-Parlamentets udspørgen af Kommissionen.

Monsanto betalte for studier

En lang række af verdens førende kræftforskere har ifølge Ingeniøren sendt et åbent brev til EU-Kommissionen, hvori de kritiserer EFSA’s og ECHA’s afgørelser. I brevet betegner forskerne EU institutionernes undersøgelsesmetoder som ‘utroværdige’, fordi man har holdt skjult, hvordan man er nået frem til resultaterne.  

I Danmark har Kræftens Bekæmpelse ifølge Ingeniøren også taget kraftig afstand fra EU’s godkendelse af glyphosat og Roundup.

Samtidig har EU-Parlamentets ENVI-komité påpeget, at EU agenturernes resultater til dels har bygget på studier, som er betalt af Monsanto, der producerer glyphosat og Roundup.

ENVI har således også sat spørgsmålstegn ved EU’s egen uvildighed, og gennemsigtigheden i EU’s interne godkendelsesprocedurer.

“Forløbet omkring godkendelsen af glyphosat og Roundup viser med al tydelighed, at EU-systemet er komplet utroværdigt, og at man først og sidst tager hensyn til erhvervslivet. For EU-Kommissionen er erhvervslivets mulighed for at tjene penge helt klart vigtigere end befolkningens sundhed,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

FN: Fulgte internationale standarder for forskning

I modsætning til EU, har WHO’s International Agency for Research on Cancer, som er FN’s cancernehed, har derimod foretaget åbne studier, hvor man har levet op til internationalt anerkendte standarder for forskning og research.

WHO / IACR har således praktiseret såkaldt peer review, som indebærer at forskere fra hele verden har kunnet se resultater, kildemateriale, og andre relevante informationer, så de har kunnet give kritik af resultaterne.

EU’s agenturer for kemi og for fødevarer, ECHA og EFSA, har derimod hemmeligholdt deres dokumentation.

Der er siden 1999 fundet forekomster af glyphosat – eller Roundup – i grundvandet i Danmark.

“Det kan være meget svært ikke at tro på sammensværgelser, når man ser dette groteske forløb,” siger Rina Ronja Kari.

“EU bygger sine hemmelige undersøgelser på studier, der er betalt af Monsanto. Det selvsamme firma som vil tjene millioner på at få glyphosat-giftstoffet godkendt igen. Ind imellem virker det som om, at EU virkelig anstrenger sig for at gøre mest mulig skade.”

Fakta: Hvad er glyphosat?

Glyfosat (N-(phosphonomethyl) glycine) er et bredvirkende, systemisk ukrudtsmiddel, der bliver optaget gennem blade og skud. Det bruges til at dræbe ukrudt og især flerårige arter. Nogle afgrøder er blevet genetisk modificeret, sådan at de kan tåle midlet. Glyfosat blev først markedsført af firmaet Monsanto under handelsnavnet ”Roundup”, men i dag er det ikke længere underlagt patentrettigheder.

Kilde: Wikipedia

Fakta: Hvad vil EU-Parlamentet spørge om?

Her er et uddrag af de spørgsmål, som EU-Parlamentets ENVI-komité for miljø, sundhed og fødevaresikkerhed vil stille til EU-Kommissionen.

  1. Set i lyset af offentlighedens bekymring, hvilke skridt tager Kommissionen for at sikre at beslutningen om fornyelsen af godkendelsen af glyphosat er baseret på troværdige og uafhængige videnskabelige resultater? Vil Kommissionen undersøge angivelig upassende indblanding fra ansøgerens side?
  2. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe med hensyn til gennemsigtighed og videnskabelige, peer-reviewed og offentligt tilgængelige studier inden for evaluering af aktive substanser?
  3. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at finansiere forskning og fornyelse inden for alternative bæredygtige og kost-effektive løsninger for plantebeskyttelse?

Kilde: EU-Parlamentet

Back To Top