fbpx Skip to content

Europæiske LO-formænd: EU vil kollapse uden begrænsning af fri bevægelighed

Lederne af det svenske, tyske og østrigske LO kræver, at der indføres en social protokol i EU-traktaten. De faglige ledere mener, at hvis ikke det sker, så risikerer EU at kollapse. Rina Ronja Kari glæder sig over, at fagbevægelsen kommer ind i kampen  for sociale rettigheder i EU.

Formændene for LO i Tyskland, Sverige og Østrig vil have en social protokol i EU for at bekæmpe social dumping. (Foto: Andrea Siggaard)

EU risikerer at bryde sammen på grund af mangel på folkelig opbakning, med mindre EU formår at sætte en stopper for social dumping og indføre en social protokol.  Det skriver lederne af det svenske, tyske og østrigske LO i et fælles indlæg i den svenske avis Dagens Samhälle, ifølge EU Fagligt Netværk.

Hensigten med en social protokol er at sikre, at landene kan sætte hensynet til arbejdstagernes rettigheder over reglerne for den frie bevægelighed. Som EU ser ud i dag, så kommer hensynet til Det Indre Marked først.

”I stedet for at pege fingre af de EU-borgere, som tager til andre lande for at kunne forsørge deres familier, så bør vi i stedet stoppe de useriøse virksomheder, som konkurrerer på usle arbejdsvilkår. Uden en social protokol risikerer EU at falde sammen,” skriver svenske Karl-Petter Thorwaldsson, tyske Reiner Hoffman og østrigske Eric Foglar.

Alliance mellem LO og socialdemokratier i tre lande

De tre landsorganisationer har i samarbejde med socialdemokratierne fra de tre lande lavet en alliance, som skal arbejde for at få indføjet en social protokol i EU-traktaten.

I november 2016 udsendte partierne og landsorganisationerne fra Sverige, Tyskland og Østrig således A European Pact for Social Progress, der indeholder en 10-punkts plan for at sikre ordentlige sociale forhold i EU. De tre LO’er har desuden planlagt at afholde et ”socialt topmøde” i Göteborg i efteråret, som skal adressere den sociale protokol.

”Det er meget glædeligt at se, at de europæiske fagbevægelser og socialdemokratier kommer på banen for at bekæmpe social dumping i EU. Det er også på høje tid, for socialdemokratierne i Europa har alt for længe bidraget til den neoliberale nedskæringspolitik, som har skabt de massive sociale problemer, som vi er vidne til i dag. Men bedre sent end aldrig,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.  

Grundlæggende rettigheder eller kollaps

De tre LO-formænd fremhæver, at hvis EU skal kunne overleve, så kræver det, at man sikrer almindelige borgere ordentlige vilkår.

”Det er vigtigt at huske, at kampen for et socialt EU og i særdeleshed kampen mod social dumping og usund konkurrence er altafgørende for hele EU-samarbejdet. Hvis ikke EU kan sikre borgernes grundlæggende rettigheder, ligebehandling af arbejdstagere og lige løn for lige arbejde. Så kommer flere mennesker i flere medlemslande til at vende det europæiske projekt ryggen. En fortsat støtte til den fri bevægelighed på EU’s indre marked kræver anstændige arbejdsvilkår,” skriver de.

Indfør social protokol og begrænsninger i EU

De tre LO-formænd ønsker også indføre begrænsninger af EU’s fri bevægelighed af tjenesteydelser.

De kræver, at nationale kollektive aftaler og ligebehandling skal gælde for alle som arbejder på samme nationale arbejdsmarked, herunder også dem, som er udstationeret fra et andet land. De vedkender sig, at dette krav er en begrænsning for den fri bevægelighed, men en begrænsning som vil bremse konkurrencen på usle løn- og arbejdsvilkår. Derfor mener de tre LO-ledere, at denne type begrænsning skal være tilladt, hvis EU-samarbejdet skal være socialt acceptabelt.

”EU er allerede i dag et fælles marked med fri bevægelighed for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft. Den måde vi regulerer det marked påvirker, hvem der bliver vindere og tabere. Det afgør også om samarbejdet er socialt acceptabelt eller ej. Hvis EU-lovgivningen understøtter eller i værste fald fremtvinger konkurrence på løn- og arbejdsvilkår, så har EU ingen fremtid. Det er det diskussionen om det ”sociale Europa” bør fokusere på,” skriver de tre formænd.

Behov for ændring i EU’s traktat

De tre LO-formænd henviser til, at de sammen med formændene for socialdemokraterne i Tyskland, Østrig og Sverige er enedes om, at der er behov for en ændring af EU’s traktat, som skal styrke de grundlæggende menneskerettigheder, bl.a. organisationsretten.

De ønsker dermed at føje en social protokol til traktaten, som slår fast, at de økonomiske friheder i det indre marked ikke må indebære, at alle begrænsninger bliver fjernet. De tre formænd understreger, at ligebehandling af alle arbejdstagere – uanset nationalitet – skal garanteres.

”I Folkebevægelsen mod EU har vi længe bakket op om en social protokol, som skal sikre ordentlige vilkår for arbejderne i EU, så det er afgjort en positiv udvikling, at de tre LO-formænd nu lægger øget pres på Bruxelles,” siger Rina Ronja Kari.

Hun understreger, at Folkebevægelsen mod EU fortsat er stærkt kritiske overfor den sociale søjle, som ikke må forveksles med den sociale protokol.

Back To Top