fbpx Skip to content

EU-Kommissionens smag for frie forhandlinger

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] EU-kommissionen anbefaler indgreb i overenskomsterne i 13 medlemslande. Lønudviklingen skal i højere grad afspejle ”udviklingen i arbejdskraftens produktivitet og konkurrenceevne,” lyder det fra Bruxelles

EU-Kommissionen præsenterede i sidste uge sine første anbefalinger til de 27 medlemslande. Anbefalingerne indgår i EU-nye kompleks af økonomisk styring af medlemslandene og ventes vedtaget på EU-topmødet senere på måneden. Men anbefalingerne holder sig ikke til gode råd om finanspolitikken og de krav EU stiller til landenes underskud. En gennemgang af henstillingerne til de 27 lande viser, at EU-kommissionen vil have ændret rammerne for de kollektive forhandlinger i en række af landene.

Der er direkte råd til 13 af landene om at gribe ind i den måde de kollektive forhandlinger foregår på. Det overordnede budskab er, at løndannelse skal afspejle udviklingen i produktiviteten og sikre konkurrenceevnen, derfor anbefaler kommissionen at gribe ind i lande med forskellige former for automatiske lønreguleringer. Det gælder lande som Belgien og Malta.

Og så fortsætter kommissionen sit korstog mod centrale forhandlinger, igen og igen taler de i anbefalingerne om, at lønnen skal spejle produktiviteten lokalt og på virksomhedsniveau. I klartekst ligger kommissionen op til, at lønnen skal aftales decentralt.

(…)


Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top