fbpx Skip to content

EU kræver lavere løn i Grækenland

Grækenland præsenteres i morgen for EUs deltaljerede krav til en økonomisk genopretning – krav der bl.a. direkte siger nedskæringer på lønnen til de offentlig ansatte.

“At EU griber ind i løndannelsen er fuldstændig uacceptabelt”, udtaler forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA i dag i dagbladet Politiken. FOA organiserer en stor del af de offentligt ansatte i Danmark.
Dennis Kristensen taler direkte om, at det vil få indflydelse på en kommende dansk euro-folkeafstemning:
“I FOA har vi traditionelt holdt os fra anbefalinger ved folkeafstemninger om EU. Men det er klart, at når vi kommer derud, hvor EU sætter lønninger ned, så må vi overveje, om vi skal komme med en anbefaling til vores medlemmer. For så er det danske aftalesystem sat på spil”.

– EUs krav om lavere lønninger i Grækenland åbenbarer en indflydelse, som mange EU-forkæmpere har påstået ikke kunne lade sig gøre.
Nu har vi fået syn for sagen, siger Kirsten Annette Christensen, almen områdeformand i LFS og medlem af Folkebevægelsen mod EUs faglige udvalg.
– Det må betyde, at den danske fagbevægelse må begynde at føre en meget mere offensiv kamp mod EU indflydelse, som bl.a. er med til at afmontere den danske aftalemodel, tilføjer Kirsten Annette Christensen til www.folkebevaegelsen.dk.

Selv i LO vækker EUs krav til Grækenland kritik. LO’s internationale sekretær Marie-Louise Knupperts kommentar i Politiken lyder: “EU bør holde sig fra lønningerne. Det er den direkte vej til social uro.”

Læs hele artiklen i Politiken – klik her!

Back To Top