fbpx Skip to content

EU-lande snyder u-lande for 141 milliarder kroner

I 2005 blev EU-medlemslandene enige om, at man i 2010 ville bruge 0,56 procent af bruttonationalproduktet på udviklingsbistand. Det mål er EU 141 milliarder kroner fra at have nået, og alle tegn tyder derfor på, at EU-landene ender med kun at have givet 0,38 procent ved årets udgang. Dermed lever EU ikke op til sit eget løfte over for u-landene, siger Concord, en paraplyorganisation for udviklings NGO’er, i rapporten “Penalty against Poverty”

Oven i købet har mange EU-lande skøret ned på udviklingsbistanden: Østrig og Italien nævnes at have skåret ned med knap en tredjedel, og Tyskland, Portugal og Bulgarien har skåret ned med 12 procent. Også den danske regering vil skære støtten fra de nuværende 0,84 procent til 0,76 procent, som følge af finanskrisen. Birte Hald, der er formand for Concord Danmark og international chef i hjælpeorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke, perspektiverer over for Jylland-Posten:

“Mange har været forkætret over finanskrisen. Men man har været i stand til at mobilisere milliarder af kroner til at redde banksektoren. De beløb, man har brugt på det, svarer til flere årtiers ulandsbistand”

“EU er den organisation jeg kender, hvor der er den største forskel mellem, hvad man siger, og hvad man gør. Det gælder tydeligvis også i dette tilfælde,” noterer Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU tørt.

Læs mere på Politiken.dk – klik her!

Back To Top