fbpx Skip to content

EU-ombudsmand kræver Den Europæiske Centralbanks direktørs udtrædelse af magtfuld bank-gruppe

EU’s ombudsmand kritiserer Den Europæiske Centralbanks direktør Mario Draghis og andre topfolks deltagelse i den magtfulde G30 gruppe af ledende bankfolk, og beder dem trække sig øjeblikkeligt. ECB har ikke haft etiske retningslinjer, som hindrer deltagelsen i G30.

Den Europæiske Centralbank præsident, Mario Draghi, skal ikke længere deltage i G30 bank-gruppens møder, siger EU’s Ombudsmand Emily O’Reilly. (Foto: World Economic Forum / Wikimedia).

NGO’en Corporate Europe Observatory (CEO) har af flere omgange klaget over Den Europæiske Centralbanks direktør Mario Draghis og andre ECB topfolks deltagelse i den magtfulde Group of 30, som er en sammenslutning af højtstående internationale bank- og finansfolk. CEO frembragte sin første klage allerede i 2012 og siden i 2016.

Imidlertid er der tilsyneladende intet i ECB’s egne etiske retningslinjer, som har forhindret Draghi og andre ledende ECB-skikkelser i at pleje tæt omgang med lederne af de banker, som de angiveligt skal føre tilsyn med.

Det er klagen fra CEO, som direkte har medført, at EU’s ombudsmand Emily O’Reilly har undersøgt Draghi og ECB, og derefter har fremsat en række anbefalinger, hvori hun skriver, at Den Europæiske Centralbanks direktør, Mario Draghi, og andre ECB topfolk øjeblikkeligt bør ”suspendere sit af medlemskab” i den såkaldte Group of 30 i resten af deres embedsperiode. Draghi ansættelse som direktør for ECB slutter i 2019. Det skriver EU Observer.

Ifølge EU Observer tilføjede O’Reilly, at ”ECB bør sikre, at hverken den fremtidige leder af ECB eller andre medlemmer af de beslutningsdygtige organer i ECB bliver medlemmer af G30.”

”Det er glædeligt, at EU’s ombudsmand har givet en så utvetydig anbefaling. Men samtidig er det også dybt betænkeligt, at der har været så nære kontakter mellem finanssektoren og den institution, som skal regulere og føre tilsyn med bankerne. Og det er dybt problematisk, at ECB ikke selv har sat en stopper for kontakten,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Kari  udtrykker betænkelig ved ECB’s etiske troværdighed, og hun understreger, at selvom O’Reilly har fremsat sin henstilling, så har EU’s ombudsmandsinstitution ikke direkte bemyndigelse til at tvinge Draghi og de andre ECB ledere til noget. Dermed er problemet som sådan endnu uløst.

NGO bag klage over ECB

Rina Ronja Kari fremhæver, at hvis ikke NGO’en Corporate Europe Observatory (CEO) havde indgivet klager i 2012 og 2016, så ville ECB’s egne kontrolinstanser efter al sandsynlighed ikke have foretaget sig noget.

Ombudsmandens anbefalinger er således resultatet af en undersøgelse, som først blev iværksat, efter Corporate Europe Observatory (CEO) havde indgivet en klage i november 2016.

I sin klage anførte CEO ifølge EU Observer, at de ledende ECB-folks medlemskab af G30 ikke var foreneligt med Den Europæiske Centralbanks uafhængighed, omdømme og integritet. I 2015 udbad CEO sig dokumenter fra ECB om institutionens etiske organers processer i forhold til G30.

På baggrund af svarene konkluderede CEO, at ECB ”ikke havde foretaget nogen forebyggende foranstaltninger”.

G30 – som formelt hedder The Consultative Group on International Economic and Monetary Affairs – er baseret i Washington, og gruppens medlemmer omfatter ledere af både private banker og centralbanker, såvel som akademikere og embedsmænd fra internationale institutioner.

Hvert år afholder G30 to møder bag lukkede døre, samt et bankseminar der er åbent for eksterne deltagere. Siden Mario Draghi blev leder af ECB har han deltaget i fire G30 møder i 2012, 2013 og to gange i 2015 – samt i et seminar i 2012.

”Det er meget bekymrende, at ECB’s egne etiske organer på intet tidspunkt har råbt vagt i gevær over for Draghis deltagelse i G30 møder og over hans relationer til en række topfolk i den finansielle sektor. Det vidner om, at EU’s topfolk enten har ufatteligt dårlig dømmekraft eller simpelthen er bedøvende ligeglade, når det gælder etik og gennemsigtighed i EU’s institutioner,” siger Rina Ronja Kari.

Første klage over Draghi kom i 2012

Problemet med Draghis deltagelse i G30 møder har været kendt længe. Allerede i 2012 indgav CEO sin første klage over Draghis relation til G30, men den daværende EU-ombudsmand mente ikke, at deltagelsen i G30 møderne udgjorde et problem for ECBs integritet, uafhænighed og omdømme.

Imidlertid har ECB sidenhen fået til opgave at overvåge og kontrollere bankerne i EU gennem den såkaldte Single Supervision Mechanism. Derfor tegner der sig en anden situation nu, mener EU Ombudsmand Emily O’Reilly.

Hun påpeger ifølge EU Observer, at det er ”vigtigt at vise offentligheden, at der en klar skillelinje mellem ECB som tilsynsførende og finansindustrien, som bliver påvirket af dens beslutninger.”

O’Reilly har fastslået, at der ikke var bevis for at G30 møderne skulle have haft indflydelse på ECBs tilsynsførende opgaver. Men hun understreger også, at ”dem som har et offentligt embede må ikke blive påvirket af, eller blot give indtryk af at blive påvirket af private relationer.”   

EU’s ombudsmand skal modtage svar fra Den Europæiske Centralbank senest 15. april.

Back To Top