fbpx Skip to content

EU-parlamentarikere kræver et frit Vestsahara

Af Cecilie Gundersen, medlem af Afrika Kontakt

EU’s forsvar af menneskerettighederne synes ofte at forsvinde, når handel er involveret. Trods Marokkos fortsatte illegale besættelse af Vestsahara og dokumenterede brud på Sahrawiernes menneskerettigheder, støtter EU den marokkanske konge med økonomisk og politisk støtte samt handels- og fiskeriaftaler.

Heldigvis er der kræfter i EU-parlamentet, som arbejder for Vestsaharas ret til selvbestemmelse.

EU-parlamentets tværpolitiske Intergruppe om Vestsahar afholdte den 24. februar sit første møde efter parlamentsvalget i maj, 2014. Folkebevægelsen mod EU har længe været involveret i kampen for at ende den illegale besættelse, og MEP Rina Ronja Kari er selvfølgelig også med i Intergruppen.

Blandt de mange emner på Vestsahara Intergruppens dagsorden, er bl.a. EU’s handelsaftaler med Marokko; Marokkos opsætning af energianlæg i de besatte områder; og de kommende olieboringer i det besatte Vestsahara. Og arbejdet er allerede gået i gang.

Gruppen har formuleret et brev til den internationale organisations Crans Montana, som har til hensigt at afholde et fredsforum i byen Dakhla i det besatte Vestsahara. Crans Montana beskriver Dakhla, som en Marokkansk by, der er et ekstraordinært eksempel på syd-syd samarbejde og udvikling.

Intergruppen er dog enig om, at Dahkla rettere skal ses som en Sahrawisk by under besættelse, hvorfor gruppen i brevet opfordrer Crans Montana til enten at aflyse seminaret eller flytte det et andet sted hen, givet organisationens erklærede mål om at skabe en bedre og mere human verden.

Som fremhævet på mødet af Mohamed Sidati, Polisario’s repræsentant til EU, har gruppen et særligt ansvar for at sprede viden og solidaritet til Saharawiernes sag i EU Parlamentet. Derfor planlægger gruppen hurtigst muligt at sende en delegation til både de besatte områder og flygtningelejrene i det sydlige Algeriet.

Back To Top