fbpx Skip to content

EU-parlamentet ønsker EU-finansministerium

FAGLIGT.EU: [uddrag] opa-Parlamentet tager syvmilestøvlerne på før ugens kritiske møde i Det Europæiske Råd, DER, om EU’s flerårige budgetramme. Med et oplæg til en kommende debat om det fremtidige EU-samarbejde, som ventes for alvor at blive skudt i gang efter næste måneds topmøde, overhaler EU-Parlamentet både de tanker, som EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og formanden for DER. Herman Van Rompuy, hidtil er kommet med.

EU-Parlamentet går ikke kun ind for en form for europæisk finansminister, som Barroso har talt om, men foreslår både en finansminister og et helt Finansministerium til at styre økonomien. Parlamentet lægger på en række andre områder også op til at gå langt videre i integrationen især i eurozonen med øgede finansielle midler og overdragelse af langt mere kompetence til EU. Parlamentet er i udtalelsen klar over, at det vil kræve ændringer af Lissabon-traktaten at gå så langt, men ønsker arbejdet med en sådan hurtigt i gang.

Det haster, mener EU-Parlamentet således. Det vil ikke vente flere år på indsættelsen af et nyt Europa-Parlament, men understreger, at arbejdet med ændringerne må i gang.

Det hedder, at ” Europa-Parlamentet har ret til at forelægge Rådet forslag om traktatændringer, der efterfølgende skal behandles af et konvent, med henblik på at færdiggøre udformningen af en egentlig økonomisk og monetær union ved at styrke Unionens kompetencer, navnlig inden for økonomisk politik, samt ved at styrke Unionens egne indtægter og budgetmæssige kapacitet, Kommissionens rolle og den demokratiske kontrol hermed samt Europa-Parlamentets prærogativer.”

(…)

Læs hele artiklen på fagligt.eu – klik her!

Back To Top