fbpx Skip to content

EU-parlamentet skal vedtage undersøgelse om NSA-overvågning

Undersøgelsen er udarbejdet af EU-parlamentets Udvalg for Borgernes Rettigheder og Indre Anliggender (LIBE), som har afholdt 15 høringer, der har involveret repræsentanter fra EU-institutionerne; de nationale parlamenter; den amerikanske kongres; samt eksperter, journalister og NGOer.

Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, siger:

– Dette er en vigtig undersøgelse, som fastslår, at overvågning er et alvorligt brud på EU-borgernes rettigheder og bør øjeblikkeligt stoppes. Derfor har jeg været med til at stille forslag om en ophævelse af EU’s PNR-aftale med USA samt frihandelsforhandlingerne med USA, hvor der bla. forhandles om digital økonomi og internetovervågning.

– Samtidig mener undersøgelsen desværre, at det transatlantiske partnerskab skal styrkes yderligere set i lyset af de globale udfordringer. Det tyder på, at det økonomiske samarbejde med USA og krigen mod terror er vigtigere for EU-parlamentet end at varetage EU-borgernes grundlæggende rettigheder.

– EU-parlamentet slår sig i tide og utide på brystet af at være borgerens repræsentant i Europa, fordi man er den eneste folkevalgte EU-institution. Men hvis ikke EU-parlamentet er parat til at kræve klare konsekvenser af sin egen undersøgelse, som fastslår, at overvågningen er et brud på EU-borgernes rettigheder, så vil EU-parlamentet i sandhed være et ‘Mickey Mouse-parlament’.

Baggrund
EU-parlamentet stemmer i dag mellem kl. 12-14 om vedtagelsen af NSA-undersøgelsen samt ændringsforslagene fra Rina Ronja Kari. Såfremt de to konservative grupper, EPP og ECR, stemmer imod vedtagelsen af undersøgelsen – af frygt for at skade forholdet til USA – risikerer vedtagelsen at falde. Rina Ronja Kari stemmer for vedtagelsen af undersøgelsen, fordi det vigtig at sende et signal til USA om, at overvågning er et direkte angreb på EU-borgernes grundlæggende rettigheder, privatliv og frihed.

Rina Ronja Kari har været med til stille fire ændringsforslag til EU-parlamentets vedtagelse:

1) Opfordring om at frafalde alle strafferetlige anklager mod Edward Snowden og opfordring til at EU-landene om at tilbyde ham asyl

2) Opfordring til en ophævelse af EU’s PNR-aftalen (udveksling af flypassageroplysninger) med USA

3) Opfordring til ophævelse af PNR-aftale mellem EU-landene.

4) Suspension af EU’s frihandelsforhandlinger med USA

Yderligere oplysninger
Rina Ronja Kari. GSM: 0045 2670 1816

Back To Top