fbpx Skip to content

Kommissionens forslag om ensretning af såsæd afvist

Med et stort flertal afviste EU-parlamentet et forslag fra Kommissionen om ensretning af såsæd.

Kommissionens forslag går først og fremmest på at registrere og patentere såsæd. Dermed bliver det ulovligt at gro, reproducere eller handle med såsæd, der ikke er godkendt af EU. Forslaget vil begrænse medlemsstaternes ret til at vedtage regler på nationalt niveau.

Rina Ronja Kari medlem af EU-parlamentet udtaler:

Vi skal styrke små som store landmænds rettigheder til at bruge og handle med såsæd. Men vi skal derimod ikke patentere og begrænse såsæd. I USA har vi nemlig set helt groteske eksempler på, hvordan landmænd bliver sagsøgt, når vinden har spredt såsæd til andre marker.

Kommissionen har valgt de store multinationale selskabers side endnu engang. Konsekvensen af forslaget havde været, at multinationale selskaber ville få uhindret adgang til at tryne småbønder og små landbrug ved at diktere markedsvilkårene og begrænse medlemsstaternes muligheder.

Det er grotesk, at Kommissionen fastholder sit forslag trods en massiv afvisning af EU-parlamentet, afslutter hun.

Back To Top