fbpx Skip to content

EU-parlamentet: Trojka krænker rettigheder

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg holdt i sidste uge en høring om Trojkaens rolle i kriseprogrammerne i de fire eurolande, som har indgået låneaftaler med Trojkaen mod til gengæld at gennemføre omfattende nedskæringer og ”strukturreformer.”

Høringen skulle kaste lys over den såkaldte Trojkas rolle i Grækenland, Portugal, Irland og Cypern. Trojkaen består af EU-kommissionen, den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond, der som betingelse for lån til de kriseramte lande har stillet detaljerede krav til, hvilke nedskæringer og reformer landene skal gennemføre.

Men resultatet af Trojkaens krav har ikke løst landenes problemer, tværtimod har det ført til svækkede kollektive overenskomster rekord stor arbejdsløshed og direkte krænkelse af grundlæggende faglige rettigheder, mente både udvalgsmedlemmer og de eksperter, der deltog.

(”¦)

Cypern og Portugal fik ”pistol for panden”

EUOBSERVER.COM: På EUObserver.com kritiseres Trojkaens metoder overfor Cypern og Portugal af den tyskie EU-parlamentariker Juergen Klute, der har set nærmere på forløbet.

”Begge lande fik meget lidt manøvreruum i forhandlingerne om betingelserne for lånepakkerne. Grundlægende set fik de en pistol for panden ”“ især Cypern”, skriver Klute på sin hjemmeside.
”Og Trojkaen havde meget lille interesse for sociale spørgsmål, de var kun intereseret i at nedbringe underskuddet”, siger Klute og kritiserer den manglende demokratiske kontrol med Trojkaens arbejde.

Læs mere hos…
Fagbevægelsen mod Unionen ”“ klik her!
EUObserver.com ”“ klik her!

Back To Top