fbpx Skip to content

Irland blev truet med euro-exit

I et interview med irsk tv-netværk RTE kritiserede en tidligere økonomisk rådgiver for José Barroso, Phillipe Legrain, EU-Kommissionen og EUs centralbank (ECB) for sammen med Frankrig og Tyskland at insistere på, at de irske skatteydere skulle betale den 64 milliarder euro store regning for irske bankers gældsbyrde. Et træk han…

Demonstration mod EU-kongres i Dublin

EU-parlamentets største politiske gruppe - den konservative-kristendemokratiske EPP (European People’s Party) - ventes at samle over 2.000 repræsentanter fra 39 lande til en storslået kongres i den irske hovedstad Dublin torsdag-fredag i denne uge. Det fremgår ikke af EPPs hjemmeside, om det danske medlem af EPP-gruppen, den konservative MEP Bendt…

EU-parlamentet: Trojka krænker rettigheder

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg holdt i sidste uge en høring om Trojkaens rolle i kriseprogrammerne i de fire eurolande, som har indgået låneaftaler med Trojkaen mod til gengæld at gennemføre omfattende nedskæringer og ”strukturreformer.” Høringen skulle kaste lys over den såkaldte Trojkas rolle i Grækenland, Portugal, Irland og Cypern. Trojkaen…

Irerne afviser nedskæringer for at redde euroen

Folkebevægelsen mod EU's irske søsterorganisation Peoples Movement offentliggjorde ved årsskiftet en meningsmåling foretaget af analysevirksomheden RedC og finansieret af den EU-kritiske alliance EUD. Målingen viser bl.a. at 69 pct. ikke vil acceptere flere nedskæringer for at redde euroen, hvilket 27 pct. godt vil. 4 pct. svarer ved ikke. Regnes ”ved…

Holder EU hånden over slavekontrakter?

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] En tidligere ansat i Ryanair er stået frem og har med støtte fra den norske fagforening Parat stævnet Ryanair for ulovlig indleje og uberettiget afskedigelse. Men samtidig skal sagen afklare, om reglerne på det norske arbejdsmarked også gælder for lavprisselskabet, når dets ansatte har base i Norge. -…

Irsk traktat-sag for EU-retten

Fredag den 19. oktober afviste seks udsyv dommere ved Højesteret i Irland en sag anlagt af det uafhængige medlem af det irske parlament Thomas Pringle. Den syvende dommet gav overraskende Pringle medhold i, at traktaten om den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) er i strid med irsk lov. Torsdag skal 27 dommere…

Irsk fokus på EUs kampgrupper

”The Battle Groups of the European Impire” (Det europæiske imperiums kampgrupper) er titlen på en ny 28-siders pjece udgivet af den irske freds- og neutralitetsorganisation PANA (The Peace & Neutrality Alliance). Anledningen er, at Irland fra 1. juli og seks måneder frem deltager i en 3.000 mand store tysk-ledet EU-kampgrupper,…

Irsk traktatsag for EU-retten

Landsretten i Dublin (High Court) meddelte mandag, at de afviste den retssag, som det uafhængige medlem af det irske parlament Thomas Pringle har forsøgt at anlægge mod regeringen. Pringle, som bl.a. også er protektor for Folkebevægelsens irske søsterorganisation Peoples Movement, mener, at Irlands tilslutning til ESM-traktaten er i strid med…

ESM-traktat for irsk højesteret

Torsdag den 31. maj stemte 60,3 pct. af deltagerne i den irske folkeafstemning om finanspagten som bekendt ja. Men da kun lidt over 50 pct. deltog, er det kun omkring 30 pct. af vælgerne, da har sagt ja. "Det er ikke et imponerende flertal. Det er er flertal som bygger…

“Irerne bliver terroriseret til at stemme ja”

Som bekenst vedtog et flertal af deltagerne i den irske folkeafstemning torsdag den 31. maj at sige ja til euro-traktaten - EUs såkaldte finanspagt. Lidt over halvdelen (50,6 pct.) af de 3.144.828 vælgere deltog. Og heraf stemte 955.091 (60,3 pct.) ja. Med andre ord stemte 30,4 pct. af samtlige vælgere…

Back To Top