fbpx Skip to content

EU presser danske pensioner

FORSIKRINGOGPENSION.DK: [uddrag] Af Jan V. Hansen, underdirektør i Forsikring & Pension og Svend E. Hougaard Jensen, professor i økonomi ved CBS. Analysen er bragt i Politiken den 10. januar 2013.

I en nylig rangordning af verdens pensionssystemer kom Danmark ind på en flot førsteplads med bedømmelsen ”et førsteklasses og robust pensionssystem med gode dækningsgrader, og som er bæredygtigt og har en høj grad af integritet”.

Ikke desto mindre står systemet over for nogle ydre pres, som især har at gøre med Danmarks deltagelse i det internationale økonomiske samarbejde, og som rummer kimen til ændringer i det pensionspolitiske set-up i de kommende år. Her skal fokuseres på et par områder af potentiel betydning for arbejdsmarkedspensionerne.

Regeringen agter som bekendt at efterleve EU’s stabilitets-og vækstpagt. Det samme gælder henstillingen om at forbedre den strukturelle saldo med 1,5 pct. i 2011-2013. Og det er besluttet, at finanspagten skal gennemføres i Danmark. Med den aktuelle konjunktursituation kan det blive svært at opnå en så markant forbedring af de offentlige finanser på kort sigt, som disse hensyn implicerer. Derfor kan der opstå en fristelse til at ty til ”nemme” løsninger, og her kunne en fremrykning af beskatningen af pensionsformue komme på tale. Derved vil indtægtssiden blive styrket på kort sigt uden nævneværdig risiko for at udløse et økonomisk tilbageslag.

(…)

Læs hele analysen hos Forsikring & Pension – klik her!

Back To Top