fbpx Skip to content

EU-regler stopper dagpenge til danske grænsearbejdere

MAGISTERBLADET: [uddrag] Mere end 10.000 danskere pendler hver dag til Danmark fra deres bolig i Sverige.
Disse grænsearbejdere kan hverken få danske offentlige ydelser eller dagpenge, hvis de bliver fuldtidsledige.

Danske grænsearbejdere kan efter nye EU-regler efter den 1. maj nemlig kun få dagpenge og offentlige ydelser i bopælslandet – i dette tilfælde Sverige, selv om de har betalt til en dansk a-kasse i årevis.
Og der er stor forskel på dagpengesatsen i Danmark og Sverige. I Danmark kan man i 2010 maksimalt få udbetalt 16.293 kroner om måneden, mens den månedlige dagpengesats i Sverige er, hvad der svarer til 10.903 danske kroner eller cirka 67 procent af den danske dagpengesats.
Indtil nu har det været muligt at opnå dispensation for disse regler i Arbejdsdirektoratet under Beskæftigelsesministeriet, så man kunne få danske dagpenge, selv om man boede i udlandet.

Nu lukker regeringen den kattelem på grund af en ny EU-forordning ( almengyldig regel) om social sikring. Det går ud over grænsearbejdere som danske Rikke Toft Kleemann, der er cand. mag. og tidligere redaktør på et dansk forlag. Hun har i en årrække boet i Sverige med sin mand og datter og pendlet til arbejdet i Danmark, samtidig med at hun har betalt til Magistrenes A-kasse (MA) i Danmark. Da hendes arbejdsplads måtte dreje nøglen om i november, skulle hun overflyttes til en svensk a-kasse.
“Sagen for danske grænsearbejdere som mig er, at man betaler til den dyre danske a-kasse, og hvis man så bliver ledig, så ryger man på grund af lovgivningen til en svensk a-kasse, hvor man får udbetalt langt mindre”, siger Rikke Toft Kleemann.

Læs hele artiklen i Magisterbladet – klik her!

Back To Top