fbpx Skip to content

EU vil gør alle boliglån dyrere

“Det danske realkreditsystem bliver stærkt svækket, hvis EU’s forslag om nye likviditets- og kapitaldækningsregler indføres i deres nuværende form. Der skal tages hensyn til velfungerende realkreditsystemer som det danske”. Det er budskabet i Realkreditrådets høringssvar, som i dag er offentliggjort på rådets hjemmeside, hvor det bl.a. konstaterer:

“Hvis forslagene gennemføres i deres nuværende ordlyd, vil det blandt andet medføre disse alvorlige konsekvenser:
* Det danske realkreditsystem og pengemarked svækkes, fordi danske realkreditobligationer ganske misvisende kategoriseres som “illikvide og risikofyldte aktiver”
* Likviditetsreglerne gør rentetilpasningslånene så dyre, at de reelt vil forsvinde fra realkreditmarkedet
* Kravene om finansiel gearing vil føre til stærkt stigende omkostninger for realkreditinstitutterne – og i sidste ende for finansiering af fast ejendom i Danmark
* Der skal indføres fælles regler på tværs af landene med en “Single Rule Book”. Der er risiko for, at det danske realkreditsystem på grund af reglerne kan blive trukket ned i standard.”“Der vil ikke længere blive efterspurgt danske realkreditobligationer af bankerne til likviditetsstyring. Og så bliver det både dyrere og mere besværligt at tage boliglån og refinansiere,” siger Ane Arnth Jensen, adm. direktør i Realkreditrådet, på Børsens hjemmeside borsen.dk og tilføjer bl.a.:
“Det har nogle alvorlige konsekvenser for hele obligationsmarkedet i Danmark, fordi udspillet slet ikke passer til vores system”.

Læs mere på…
Realkreditrådets hjemmeside – klik her!
Børsens hjemmeside – klik her!

Back To Top