fbpx Skip to content

EU’s løsning på flygtningespørgsmålet er mere Frontex

EU kommissionen fremlagde i december sidste år deres nye forslag til at styrke EU’s kontrol med deres ydre grænser. Forslaget “Den Europæiske Grænse-og Kystvagt” er lavet på baggrund af, at Schengen, som er EU’s grænsesamarbejde, skal styrkes. Det mener Jean-Claude Juncker, formanden for EU kommissionen, kun kan ske gennem at sikre en effektiv sikring af de ydre grænser.

Det handler ikke om flygtninge længere, men om hvordan man kan beskytte EU’s grænser ved at bruge flere penge på Frontex. Frontex er og bliver militarisering, og vi har brug for en humanitær tilgang til flygtningespørgsmålet” siger Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU.

Med det nye forslag og en række andre initiativer vil man sikre, at flygtningene ikke kommer til Europa.

Kort om Frontex

Frontex er EU’s grænseagentur, som blev oprettet i 2004 og har hovedkontor i Warzawa, Polen. Frontex’ formål er at strømline grænsekontrol for medlemslandene, som er en del af Schengen. Frontex skal sikre EU’s ydre grænser i samarbejde med medlemslandene.

Siden EU reviderede mandatet i 2011 har Frontex fået større autonomi, f.eks har Frontex beføjelser til at lave aftaler med tredjepartslande om hjemsendelsesaftaler. De enkelte medlemslande, som stiller militære midler til rådighed for Frontex.

>>LÆS OGSÅ: “Fort Europa opruster stadig”

Derudover kan Frontex nu udveksle personlige data med Europol (EU’s politisamarbejde) og de kan indlede grænsekontrols operationer – både til hav og til lands.Frontex’ årlige budget er blevet øget fra 19 millioner euro i 2006 til at have et budget på 239 millioner euro i 2016.

Mere suverænitetsafgivelse til Frontex

Det nye forslag fra EU kommissionen “Den Europæiske Grænse- og Kystvagt” har dog modtaget stor kritik fra medlemslandene. Det påpeges, at staterne mister kontrollen med egne grænser, fordi det nye forslag gør det muligt for Frontex at indlede operationer i medlemslande uden om et samarbejde med medlemslandet eller i øvrigt en godkendelse af operationen.

EU kommissionens forslag indebærer også, at hvis grænse- og kystvagten identificerer problemer ved et medlemslands grænse, så skal der rettes op på dette inden for en vis tidsramme. Hvis tidsrammen ikke overholdes har EU’s grænse- og kystvagt krav til at rette op på fejlen, uanset om et medlemsland har godkendt dette.

Derudover vil der være en reservepulje, som består af grænsevagter, som man kan flytte rundt når som helst. Der vil også være en pulje af teknisk udstyr, som også skal være tilgængelig når der er brug for det.

Brud på menneskerettigheder

GUE/NGL, som er den parlamentariske gruppe Folkebevægelsen mod EU tilknyttet, arbejder hårdt på at bekæmpe den politiske kurs, der er blevet lagt for flygtningespørgsmålet.

Sammen med GUE/NGL har Rina Ronja Kari advaret mod Frontex’ brud på flygtningenes rettigheder under Frontex’ operationer. Under EU’s budgetforhandlinger har Rina Ronja Kari samtidig arbejdet for at afvikle finansieringen af Frontex til fordel for oprettelsen af reelle ”˜search and rescue’ operationer så som den italienske Mare Nostrum, der nåede at redde over 100.000 liv inden operationen blev nedlagt i 2014 på grund af manglende finansiering.

NATO patruljerer EU’s grænser

Merkel, Den tyske Forbundskansler og Tsipras, den græske premierminister samt Erdogan, den tyrkiske præsident er gået sammen om at ville have NATO til at hjælpe med at patruljere ved grænserne.

NATOs hovedopgave er at samarbejde med Frontex om at overvåge og fører kontrol med hvem, der sejler over havet. Men det er op til de respektive lande at handle på de informationer, de modtager fra NATO.

Den tyske forsvarsminister Ursula Von der Leyen har udtalt, at det er vigtigt, at de flygtninge som bliver reddet bliver sendt tilbage til Tyrkiet.

Back To Top