fbpx Skip to content

EU’s ministre afviser strammere lovgivning om ulovlig skovhugst

WWF.DK: [ uddrag] Under forhandlingerne i København om at begrænse de globale klimapåvirkninger fra skovrydning,som bidrager med op til 15 procent af de globale udslip af drivhusgasser, blokerede landbrugs- og fiskeriministrene på Rådsmødet forslag tilforbedring af et forslag til Rådsforordning om at forhindre, at ulovligttræ og træprodukter markedsføres i EU (1).

EU-ministrene afviste på Rådsmødet i dag vigtige ændringsforslag fremsat af Europa-Parlamentet i april, der kunne forhindre at illegalt tømmer og tømmerprodukter finder vej til EU-markedet.

“Mens det internationale samfund nu i København diskuterer tiltag til at reducere de globale udslip af drivhusgasser, der kommer fra skovrydning, modsætter et flertal af EU-ministrene sig foranstaltninger, som kunne begrænse EU’s meget betydelige ansvar for den illegale skovhugst,” siger Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace Norden.

Lasse Juul-Olsen, programmedarbejder fra WWF Verdensnaturfonden fortsætter:
“Rådets holdning er et slag i ansigtet på EU-parlamentet, hvis ændringsforslag for en stor dels vedkommende i øvrigt ligger helt på linje med de forslag, som den danske regering også har kæmpet ihærdigtfor. Men flertallet af ministre har valgt at underkaste sig snævre erhvervsinteresser, der vil forsøge at gøre det umuligt for os at vide, om det træ og de træprodukter, vi køber, stammer fra illegalt og destruktivt fældet træ.”

Rådet har nægtet at fastsætte et fælles EU-minimumsniveau for sanktioner ved manglende overholdelse af de nye regler – hvad den danske regeringdog heller ikke har arbejdet for. Rådet har også ignoreret forslag fra EU-parlamentet om, at forbuddet mod markedsføring af ulovligt træ på EU’s marked, bør omfatte alle, der handler med træ og træprodukter. Endelig har rådsflertallet foreslået, at forslaget først skal træde i kraft om tre år.

Læs hele nyheden på Verdensnaturfondens hjemmeside – klik her!

Note:
1. Ulovlig skovhugst er årsag til en betydelig del af den globale
afskovning, som i perioden 1990 til 2005 var på omkring 13 millioner
hektar skov årligt, hvilket svarer til næsten tre gange Danmarks areal
pr år. Det anslås at 16-19 procent af EU’s import af tømmer består
af illegalt tømmer.

Back To Top